Nieruchomości – słownik

Nieruchomości – słownik

Zapis windykacyjny

Dodane dnia 30 lis 2018 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Zapis windykacyjny jest rozporządzeniem testamentowym, na podstawie którego spadkodawca ustanawia określoną osobę (spadkobiercę) nabywcą przedmiotu zapisu z chwilą otwarcia spadku. Do polskiego porządku prawnego wprowadzony został na mocy ustawy zmieniającej kodeks cywilny z dnia 18 marca 2011 roku. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Przyszły nabywca nazywany zapisobiorcą, może być jednocześnie spadkobiercą testamentowym lub ustawowym osoby, która zapis ustanowiła. Dla swojej ważności zapis windykacyjny musi być sporządzony w testamencie w formie...

Czytaj dalej

Stan deweloperski

Dodane dnia 16 lis 2018 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Stan deweloperski jest to termin opisujący stan techniczny nieruchomości, którym posługują się deweloperzy, kupując i sprzedający. Termin ten nie ma definicji ustawowej, dlatego też jego opisanie przysparza wielu problemów. Umownie przyjmuje się, że określa on stopień wykończenia budynku. Stan deweloperski, zwany również standardem deweloperskim, jest to podstawowy stan techniczny nieruchomości, czyli najtańsza wersja oferowanej przez dewelopera nieruchomości. Lokal w tym stanie nie nadaje się do zamieszkania, wymaga bowiem wykończenia. Stan deweloperski z reguły...

Czytaj dalej

Condohotel

Dodane dnia 18 lip 2018 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Condohotel to rodzaj budynku będący połączeniem hotelu i inwestycji deweloperskiej. Jest to budynek wielolokalowy, w którym poszczególne lokale mają innych właścicieli – inwestorów, chcących uzyskiwać przychód z wynajmowania swojego apartamentu. Jest to budynek z segmentu premium, wykończony w standardzie cztero – pięciogwiazdkowego hotelu, położny w atrakcyjnej turystycznie miejscowości. W zbudowanych przez dewelopera obiekcie, poszczególne lokale są sprzedawane osobom fizycznym, lub przedsiębiorcom. Następnie właściciel takiego lokalu podpisuje umowę z firmą...

Czytaj dalej

Beton konopny (hempcrete)

Dodane dnia 15 maj 2018 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Hempcrete to inaczej beton konopny, będący naturalnym materiałem izolacyjnym. Powstaje przez mieszanie na mokro paździerzy konopnych ze spoiwem wapiennym. Popularność zyskał w latach dziewięćdziesiątych. Natomiast konopie znane są ludzkości od tysięcy lat, są jedną z najstarszych upraw, które odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych. Surowiec ten był wykorzystywany wszechstronnie, np. w medycynie, ale odegrał również dużą rolę w budownictwie. Roślina ta nie jest wymagająca, rośnie w każdym klimacie i na różnej glebie, dodatkowo ją wzbogacając i...

Czytaj dalej

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Dodane dnia 20 kw. 2018 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Koncepcja architektoniczno – budowlana (projekt koncepcyjny), to projekt przygotowany przez architekta, który określa możliwości zabudowy danej nieruchomości gruntowej, albo jej przebudowy. Może dotyczyć również rozbudowy już istniejącego budynku. Może się składać z wizualizacji nieruchomości, rzutów poszczególnych kondygnacji, zestawień danych technicznych, czy przekrojów. Koncepcja architektoniczna stanowi bazę, na której tworzy się następnie szczegółowe projekty inwestycyjne, w tym te, które są załączane do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

Czytaj dalej

Umowa o dożywocie

Dodane dnia 16 sty 2018 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Umowa dożywocia (zwana też umową o dożywocie lub dożywociem) jest rodzajem umowy cywilnoprawnej z elementem służebności uregulowanej na podstawie art. 908-916 Kodeksu cywilnego. Na jej mocy jedna ze stron umowy w zamian za przeniesienie na nią własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie, przy czym zbywający ma prawo do dożywotniego mieszkania w tym lokalu oraz do opieki świadczonej przez nowego właściciela nieruchomości. Efektem umowy o dożywocie jest przeniesienie własności nieruchomości, z tego powodu wymagane jest, by była...

Czytaj dalej