Nieruchomości – słownik

Nieruchomości – słownik

Umowa o dożywocie

Dodane dnia 16 sty 2018 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Umowa dożywocia (zwana też umową o dożywocie lub dożywociem) jest rodzajem umowy cywilnoprawnej z elementem służebności uregulowanej na podstawie art. 908-916 Kodeksu cywilnego. Na jej mocy jedna ze stron umowy w zamian za przeniesienie na nią własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie, przy czym zbywający ma prawo do dożywotniego mieszkania w tym lokalu oraz do opieki świadczonej przez nowego właściciela nieruchomości. Efektem umowy o dożywocie jest przeniesienie własności nieruchomości, z tego powodu wymagane jest, by była...

Czytaj dalej

Architektura krajobrazu

Dodane dnia 25 paź 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Architektura krajobrazu to dziedzina, która wiąże się z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka. Uzyskuje się to za pomocą wielu elementów – np. szaty roślinnej czy układów związanych z wodą lub architekturą budynków. Na architekturę krajobrazu wpływają takie czynniki jak rzeźba terenu, roślinność, gleba i klimat, ale także kultura miejsca, tradycje i potrzeby społeczne. Według C. Eliota architektura krajobrazu to dyscyplina, która jest sztuką samą w sobie, zaś jej najważniejszą funkcją jest stworzenie oraz ochrona piękna w pobliżu siedzib ludzkich...

Czytaj dalej

REIT (Real Estate Investment Trust)

Dodane dnia 16 lip 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

REIT-y to instytucje wspólnego inwestowania, które lokują swoje aktywa w nieruchomości zarządzającej nimi (jest ona dodatkowo uprzywilejowana pod względem podatkowym). REIT to skrót od angielskiego Real Estate Investment Trust. Do tej pory na terenie Polski nie ma żadnego przedstawiciela tej grupy. Największy rynek REIT-ów stanowi rynek amerykański. Jego udział w rynku światowym liczony jest na podstawie spółek wchodzących w skład indeksu GPR 250 REIT GLOBAL. Stanowi on około 60 %. Rynek europejski zajmuje ok. 15%, Australii i Oceanii ok. 13%, Azji ok. 12% i Afryki ok....

Czytaj dalej

Krajowy Zasób Nieruchomości

Dodane dnia 14 lip 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Na początku lipca br. (05.07.2017r.) rząd przyjął projekt ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN). Jak wynika z ustaleń, ustawa ma obowiązywać już miesiąc po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Zaś poszczególne przepisy związane z utworzeniem samego KZN i wydaniu odpowiednich rozporządzeń o jego statucie mają obowiązywać już na drugi dzień od ich ogłoszenia (06.07.2017r.). Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zajmie się nadzorem i funkcjonowaniem KZN. Krajowy Zasób Nieruchomości zajmie się gromadzeniem i zarządzaniem...

Czytaj dalej

Uzbrojona działka

Dodane dnia 14 cze 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Uzbrojona działka to taka, która posiada w swoich granicach (bądź tuż obok) odpowiednie przyłącza do wszystkich mediów tzn. prąd elektryczny, wodę, gaz. Decydując się na zakup działki, warto sprawdzić czy potrzebne media są już w jej granicach. Może się bowiem okazać, że nawet jeśli działka otoczona jest zamieszkałymi budynkami, do których doprowadzone są stosowne media, podłączenie dodatkowego domu może okazać się niemożliwe (np. z powodu małej średnicy rur kanalizacyjnych) i będzie trzeba inwestować w budowę szamba. Każda działka budowlana, która...

Czytaj dalej

Umowa deweloperska

Dodane dnia 7 cze 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Umowa deweloperska jest dokumentem wiążącym (nabywcę i dewelopera) i zabezpieczającym jednocześnie wymianę handlową w przyszłości. Artykuł 3 pkt. 5 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego (inaczej ustawy deweloperskiej) wskazuje, że na podstawie umowy deweloperskiej: deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa (po zakończeniu prac deweloperskich), nabywca tym samym obliguje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera (na poczet nabycia tego prawa)...

Czytaj dalej