Nieruchomości – słownik

Nieruchomości – słownik

Kataster

Dodane dnia 11 maj 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Kataster (zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) to inaczej ewidencja gruntów i budynków. Stanowi on jednolity dla kraju zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach, a także ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych (lub prawnych), które władają tymi gruntami, budynkami, lokalami. Kataster jest systematycznie aktualizowany. Ewidencja gruntów i budynków należy do ewidencji publicznych (usystematyzowanego zbioru danych dotyczących danej dziedziny). Kataster nieruchomości prowadzony jest przez starostów powiatowych w oparciu o poniższe...

Czytaj dalej

Zasiedzenie nieruchomości

Dodane dnia 25 kwi 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Zasiedzenie stanowi formę nabycia własności rzeczy poprzez jej faktyczne i długotrwałe posiadanie. W takiej formie można nabyć własność każdej nieruchomości (np. budynkowej, gruntowej, lokalowej) jak również każdej rzeczy ruchomej. Możliwe jest również zasiedzenie służebności gruntowej, a także (w pewnych warunkach) użytkowanie wieczyste. Zasiedzeniu nie podlega np. pokój w lokalu czy też klatka schodowa, ponieważ przedmioty te nie stanowią odrębnych przedmiotów własności. Zgodnie z obowiązującym prawem za posiadacza nieruchomości można uznać osobę,...

Czytaj dalej

Nieruchomość gruntowa

Dodane dnia 18 kwi 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Nieruchomość gruntowa jest obszarem ziemi stanowiącym odrębny przedmiot własności. Kodeks cywilny, zgodnie z art. 46 definiuje nieruchomość gruntową jako rodzaj nieruchomości i jednocześnie rzecz. Art. 48 kodeksu cywilnego określa budynki, części budynków, a także pozostałe urządzenia trwale związane z gruntem (w tym zasiane oraz zasadzone na nim rośliny) jako części składowe gruntu – z wyłączeniem sytuacji, kiedy stosuje się przepisy o nieruchomościach budynkowych, albo odrębnej własności lokali. Nieruchomość gruntowa może składać się z jednej bądź...

Czytaj dalej

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Dodane dnia 28 lut 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest jednym z instrumentów bankowych powołanych do życia na mocy tzw. ustawy deweloperskiej z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jest to rachunek utworzony na mocy umowy dewelopera z bankiem, który służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę nieruchomości na cele określone w umowie deweloperskiej. Ustawa narzuca na deweloperów obowiązek otwierania rachunków dla każdej inwestycji, a stopień ochrony nabywców zależy od rodzaju tego rachunku. Na rachunek...

Czytaj dalej

Podział nieruchomości

Dodane dnia 6 lut 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i ustanowieniu nowej, odrębnej nieruchomości. Podziału tego dokonuje dotychczasowy właściciel na rzecz nowego właściciela. Podział może nastąpić również w księdze wieczystej, wtedy z dotychczasowej księgi odłącza się jedną lub więcej działek, które wchodzą w jej skład i zakłada dla wydzielonej działki nową księgę wieczystą. Można też dokonać podziału administracyjnego, polegającego na zmianie granic działek gruntu wchodzącego w skład nieruchomości. W tym wypadku nie dochodzi do zmiany...

Czytaj dalej

Walne zebranie w spółdzielni

Dodane dnia 31 sty 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Mieszkanie w domu wielorodzinnym wymaga od lokatorów podejmowania wspólnych decyzji, które będą wpływały na życie wszystkich mieszkańców budynku. Zebrania lokatorów z zarządcą budynku dają przestrzeń do wyznaczania celów i podejmowania uchwał, które determinują dalsze funkcjonowanie nieruchomości i komfort jej użytkowania przez mieszkańców/właścicieli. Jeśli mieszkańcy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się z całą nieruchomością, bezwzględnie powinni brać udział w spotkaniach. W przypadku spółdzielni walne zgromadzenie decyduje o wielu istotnych dla...

Czytaj dalej