Nieruchomości – słownik

Nieruchomości – słownik

Księgi wieczyste

Dodane dnia 4 lip 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Księga wieczysta jest publiczną ewidencją prowadzoną przez podmiot publiczny, w której zawarty jest stan prawny nieruchomości. Na podstawie ksiąg wieczystych możliwym jest ustalenie, kto może rozporządzać daną nieruchomością, kto jest jej właścicielem czy jakie ma do niej prawa. Jako, że księga wieczyste jest publicznym rejestrem, regulowana jest przez odrębne przepisy. W tym przypadku jest to ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 roku. Osobno regulowane są zasady prowadzenia ksiąg i zbiorów dokumentów, co opisane jest w Dzienniku Ustaw z 2001 roku,...

Czytaj dalej

Akt notarialny

Dodane dnia 26 cze 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Aktem notarialnym nazywamy dokument sporządzony na piśmie przez notariusza, czyli funkcjonariusza publicznego. Akt ten sporządzany jest w celu potwierdzenia, uwierzytelnienia lub zatwierdzenia danej czynności prawnej. Sporządzając akt notariusz również poświadcza, że pewne fakty miały miejsce i są zgodne z prawem. Są dwa przypadki, kiedy taki akt jest sporządzony – jeśli taka jest wola jednej lub obu stron, a także w przypadku, kiedy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W tym drugim przypadku, jeśli stosowny akt notarialny nie będzie sporządzony,...

Czytaj dalej

Działka

Dodane dnia 13 cze 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 1 komentarz

Działka jest takim kawałkiem gruntu, który znajduje się w obwodzie tego samego obszaru i jest zarazem jednolity z uwagi na swój stan prawny. Działka jest również podstawą do wskazania nieruchomości związanej z gruntem znajdującej się księdze wieczystej, a także jest obiektem rejestru publicznego – ewidencji gruntów i budynków. Podział działek z uwagi na ich przeznaczenie: działka budowlana – jest to obszar przeznaczony na budowę lub też utworzony w wyniku zburzenia budynku. Działka budowlana służy wybudowaniu na niej domu, bloku, osiedla czy lokalu handlowego....

Czytaj dalej

Nieruchomość lokalowa

Dodane dnia 6 cze 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Nieruchomością lokalową nazywamy nieruchomość oddzieloną od macierzystego mienia nieruchomego, powstałą w celu ustanowienia oddzielnej własności lokalu. Dzieje się to na podstawie ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku. Sama definicja lokalu zawarta jest w art. 2 niniejszej ustawy. Częścią takiej nieruchomości może zostać również wydzielona część budynku na podstawie art. 46 §1 kodeksu cywilnego. Nieruchomością lokalową może także zostać np. samodzielny lokal mieszkalny, jednakże powinien on spełniać specjalne warunki samodzielności zatwierdzone...

Czytaj dalej