Większa swoboda w zakupie działek rolnych

Dodane dnia 28 maja 2019 w kategorii Grunty, Rynek nieruchomości | 0 komentarzy

Zakup ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami jest obecnie możliwy, jednak po spełnieniu szeregu warunków. Sejm pracuje nad zmianami w przepisach, mającymi transakcje takie dodatkowo ułatwić.

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęto projekt nowelizacji przepisów w zakresie obrotu ziemią rolną. Jedną ze zmian jest zwiększenie obszaru ziemi, z 0,3 ha do 1 ha, którą kupić może osoba niebędąca rolnikiem. Projekt przyjęto bez poprawek, a ustawa obecnie czeka na podpis prezydenta.

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, zostanie wprowadzona w odpowiedzi na postulaty środowisk rolniczych. Po wejściu w życie nowych przepisów każdy będzie mógł kupić 1 hektar ziemi rolnej. Jest to więc spora zmiana, ponieważ obecnie dopuszczalny jest zakup wyłącznie 0,3 ha. Możliwość zakupu obejmuje grunty nabywane w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym, w wyniku podziału, przekształcenia, podziału majątku lub zniesienia współwłasności. Do zakupu nie będzie już również wymagana zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodatkowo skróceniu ulegnie okres, w którym nabywca ziemi rolnej zobowiązany będzie do prowadzenia gospodarstwa rolnego – z 10 do 5 lat. Nabywca będzie więc szybciej mógł sprzedać, albo oddać kupione grunty rolne. Do sprzedaży ziemi przed upływem pięcioletniego terminu, niezbędna będzie zgoda Dyrektora Generalnego KOWR. Aby udowodnić, że nabywca prowadzi gospodarstwo, po wejściu w życie nowych przepisów wystarczające będzie pisemne oświadczenie właściciela gruntu. Nie będzie tego już musiał poświadczać wójt, burmistrz, czy prezydent miasta.

Okres, w którym nabywca musi uprawiać zakupioną ziemię został mocno skrócony, jednak i tak nie rozwiązuje to problemów występujących w miastach, gdzie ilość gruntów rolnych jest olbrzymia, a budowlanych ograniczona. Deweloperzy nie będą mogli bowiem rozpocząć inwestycji przez okres 5 lat od zakupu, ponieważ w tym czasie będą musieli ziemię uprawiać. W efekcie firmy deweloperskie i spółki zrezygnują z nabywania gruntów w mieście, a połacie ziemi o dużej powierzchni mogą mieć problem ze znalezieniem kupujących. Tymczasem wyłączenie spod tej regulacji gruntów położonych w granicach administracyjnych miast, mogło by korzystnie wpłynąć na ilość rozpoczynanych inwestycji, a nawet na ceny gruntów. Miasta bowiem borykają się z problemem braku działek budowlanych w najlepszych lokalizacjach, co powoduje, że te dostępne osiągają zawrotne ceny.

Większe działki, czyli takie powyżej 1 ha, będzie można sprzedać osobie niebędącej rolnikiem dopiero, gdy zakupem nie będzie zainteresowany żaden rolnik, a także gdy zgodę na to wyrazi Dyrektor Generalny KOWR. Zgoda taka będzie miała postać decyzji administracyjnej.

Co istotne, po wejściu w życie nowelizacji ogłoszenia o sprzedaży działek będą umieszczane na portalu internetowym prowadzonym przez KOWR. Przepis dotyczący obowiązku publikowania ogłoszeń wejdzie jednak w życie z rocznym opóźnieniem, ponieważ potrzeba czasu, na stworzenie odpowiedniego portalu.

Tagi:

Dodaj komentarz