Rząd chce zwiększyć dostępność gruntów pod mieszkania komunalne

Dodane dnia 19 Lis 2020 w kategorii Domy i mieszkania, Grunty, Rynek nieruchomości, Wiadomości | 0 komentarzy

budowa

Rząd pracuje nad zwiększeniem dostępności gruntów pod budowę mieszkań komunalnych. Minister rozwoju, pracy i technologii przedstawił projekt ustawy, która ma wesprzeć samorządy w realizacji polityki mieszkaniowej.

Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości został przyjęty przez Radę Ministrów. Jest to jedno z działań, które ma się stać impulsem dla rozwoju gospodarki dotkniętej konsekwencjami pandemii koronawirusa.

Zmiany mają obowiązywać od 1 kwietnia przyszłego roku. Jak wynika z projektu inwestor, czyli nabywca nieruchomości od gminy, budowałby lub remontował budynek, z którego część lokali przekazywałby do gminnego zasobu nieruchomości. Gmina mogłaby przeznaczyć je na mieszkania komunalne, albo wnieść do spółek, np. towarzystw budownictwa społecznego (TBS). Nieruchomości przeznaczone na wynajem, które będą pochodziły z takiej inwestycji, będą objęte dopłatami do czynszów z programu „Mieszkanie na start”.

Nieruchomości, które gmina będzie sprzedawała inwestorom, będą jednak musiały spełniać pewne wymagania. Przede wszystkim muszą zostać objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, albo dla takiej nieruchomości musi być wydana decyzja o warunkach zabudowy. Dodatkowo gminy, które budują lub remontują lokale w ramach programów mieszkaniowych, będą mogły otrzymać grant w wysokości 10 % kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu. Samorządy te będą również preferowane w przypadku wniosków składanych w ramach innych rządowych programów, których celem jest budowa dróg gminnych i zapewnienie przewozów autobusowych.

Wszystkie te działania mają przybliżyć cel rządu, jakim jest osiągnięcie do 2030 roku liczby mieszkań przypadającej na 1000 mieszkańców na poziomie zbliżonym do krajów Unii Europejskiej. Ostatnie lata były rekordowe pod względem oddawanych do użytkowania mieszkań i rząd chce tendencję tą podtrzymać. Uwolnienie terenów będących w posiadaniu gmin ma pomóc w realizacji tego założenia.

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zaznacza, że to często brak dostępu do gruntów jest największą przeszkodą dla inwestorów chcących budować osiedla mieszkaniowe. Udostępnienie im gruntów gminnych będzie zaś z korzyścią dla wszystkich, inwestor zrealizuje kolejną inwestycję, a gminna otrzyma określoną liczbę lokali.

Gminy co prawda już teraz mają możliwość przeznaczania swoich nieruchomości na cele inwestycyjne, jednak, jak zaznaczył wicepremier, rzadko z tej możliwości korzystają, a nowa ustawa ma je do tego zachęcić. Pozwoli im to na zwiększenie zasobu mieszkaniowego, bez konieczności angażowania się w proces inwestycyjno-budowlany.

Ministerstwo jako korzyści dla inwestora wskazuje natomiast możliwość pozyskania atrakcyjnych gruntów w dobrych lokalizacjach, z pełną, rozwiniętą już infrastrukturą, a także możliwość odroczenia ostatecznego rozliczenia ceny nieruchomości do zakończenia budowy.

Tagi: , , , ,

Dodaj komentarz