Podatek od sprzedaży mieszkania

Dodane dnia 15 maja 2019 w kategorii Obrót nieruchomościami | 0 komentarzy

kredyt na dom

Sprzedając nieruchomość należy się liczyć z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Obecnie jego wysokość wynosi 19 %.

Ile czasu na zapłacenie podatku?

Osoby, które sprzedały nieruchomość w okresie 5 lat od jej nabycia, są zobowiązane do zapłaty podatku. Ważne przy tym, że obliczając okres pięcioletni bierze się pod uwagę lata podatkowe, nie kalendarzowe. Jeśli mieszkanie zostanie sprzedane po upływie pięciu lat podatkowych od nabycia, wówczas obowiązek podatkowy nie powstaje.

Jak obliczamy podatek?

Podatek jest naliczany od dochodu, a nie od ceny sprzedaży, więc aby ustalić jego wysokość, należy wziąć pod uwagę dochód ze sprzedaży (czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) oraz dochód wolny od podatku. Zwolniony z podatku będzie dochód, który zostanie wydany na dalsze cele mieszkaniowe, np. remont lub zakup nowej nieruchomości. Jeśli na taki cel przeznaczymy tylko część środków uzyskanych ze sprzedaży, wówczas zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku podlegać będzie tylko ta kwota.

Podatek należy uiścić do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Do tego czasu należy również złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT – 39, w którym trzeba wskazać kwotę przychodu, koszt jego uzyskania i ostateczny dochód, o jaki podatnik się wzbogaci. Należy uwzględnić kwoty podlegające opodatkowaniu, oraz te zwolnione z tego obowiązku.

Zmiany przepisów

Z nowym rokiem w życie weszły przepisy, które przewidują ulgę podatkową dla osób sprzedających nieruchomości nabyte w drodze spadku, na korzystniejszych niż dotychczas warunkach. Osoby te mogą sprzedać odziedziczone mieszkanie, dom lub grunt po pięciu latach od daty nabycia ich przez spadkodawcę. Unikną tym samym obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Do tej pory ulga przysługiwała w przypadku sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku po upływie pięciu lat od śmierci spadkodawcy. Różnica jest więc znaczna, ponieważ w większości przypadków spadkobiercy będą mogli sprzedać nieruchomość od razu po jej odziedziczeniu, bez konieczności płacenia daniny.

Te same zmiany objęły wdowców i rozwodników. Nie będą oni musieli płacić podatku jeśli sprzedadzą otrzymaną nieruchomość po upływie 5 lat od momentu nabycia jej do majątku wspólnego. Przepisy obowiązujące do 2019 roku zwalniały z zapłaty podatku w przypadku sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł małżonek, albo w którym dokonano formalnego podziału majątku.

Innym sposobem na uniknięcie zapłaty podatku jest przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe. Zmiana przepisów wydłużyła okres, w którym należy tego dokonać z 2 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży, do 3 lat. W okresie tym należy podpisać ostateczną umową przenoszącą własność nieruchomości. Należy więc uważać kupując mieszkanie od dewelopera. Podpisanie w okresie trzyletnim jedynie umowy przedwstępnej lub deweloperskiej nie stanowi bowiem przesłanki do zwolnienia z zapłaty podatku.

Tagi:

Dodaj komentarz