Jak sprzedać nieruchomość rolną?

Dodane dnia 29 Lip 2019 w kategorii Grunty, Rynek nieruchomości | 0 komentarzy

Przepisy ustawy o obrocie ziemią rolną zostały niedawno złagodzone. Grunty takie mogą nabywać również osoby niebędące rolnikami.

Powierzchnia takiej działki nie może jednak przekroczyć 1 ha. Dodatkowo w ciągu 5 lat nie można jej zbyć. Jest to jednak i tak mniejsze ograniczenie, niż obowiązujące od 2016 roku do czasu zmiany przepisów w tym roku, kiedy to maksymalna wielkość działki wynosiła 0,3 ha, a nabywca nie mógł jej odsprzedać przez lat 10.

Mimo tego sprzedaż gruntów rolnych jest trudniejsza niż innego rodzaju nieruchomości. O jej powodzeniu decyduje kilka czynników. Przedtem konieczne jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji oraz ustalenie, czy dla danej lokalizacji ustanowiony został plan zagospodarowania przestrzennego. Będzie to ważne, aby określić potencjalnego nabywcę. Należy przy tym pamiętać, że plan zagospodarowania przestrzennego nie jest tym samym co studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Drugi dokument nie będzie tak istotny dla sprzedaży, oznacza on jedynie, że być może w przyszłości dla danego obszaru zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, który potwierdzi ustalenia ze studium.

W planie miejscowym określone będzie przeznaczenie gruntu. Jeśli działka ma przeznaczenie budowlane, wówczas pozostaje jedynie wyłączenie jej z produkcji rolnej. Gdy jednak jest to działka rolna, wówczas o dalszej sprzedaży decydować będzie to, czy potencjalny nabywca jest rolnikiem, czy też nie.

Sprzedaż ziemi rolnej osobom niebędącym rolnikami wiąże się bowiem z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim, aby była w ogóle możliwa, należy wykazać, że zakupem ziemi nie był zainteresowany żaden rolnik, np. wskazując, gdzie i jak długo widniało ogłoszenie o sprzedaży. Jeśli nabywca nie będzie rolnikiem, wówczas konieczne jest doprowadzenie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Jest to jednak proces czasochłonny, wiążący się z niemałymi kosztami. Uchwalaniem planu miejscowego zajmuje się Rada Gminy, natomiast wyłączeniem z produkcji rolnej starosta i to do tych organów trzeba się zwrócić ze stosownym wnioskiem. Zmiana miejscowego planu nie zawsze jest możliwa, wszystko leży tutaj w rękach gminy, Natomiast zmiana przeznaczenia gruntu obciążona jest opłatą uzależnioną od klasy bonitacyjnej.

Sprzedaży nieruchomości rolnej osobie niebędącej rolnikiem czasem może być opłacalna, jednak wiąże się z długim czasem oczekiwania na finalizację transakcji oraz dodatkowymi kosztami.

Tagi:

Dodaj komentarz