Co wprowadzi Pakiet Mieszkaniowy 2020

Dodane dnia 30 Lip 2020 w kategorii Rynek nieruchomości, Wiadomości | 0 komentarzy

Bardzo powolne rozkręcanie się programu Mieszkanie Plus jest być może jednym z czynników, który skłonił rząd do podjęcia innych działań stymulujących rynek mieszkaniowy. Tym razem celem jest głównie umożliwienie większego zaspokojenia popytu na tanie mieszkania na wynajem. 23 lipca tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która zawiera pakiet zmian modyfikujących szereg dotychczasowych ustaw regulujących kwestie mieszkalnictwa.

Jak przyznaje wicepremier i minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, motywacją do wprowadzenia zmian jest też spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa. Można się spodziewać, że przełoży się ono na gorszą sytuację finansową wielu osób, co z kolei uniemożliwi im pokrywanie wydatków związanych z najmem lokalu mieszkaniowego. Poza tym stymulowanie mieszkaniówki powinno stać się kołem zamachowym dla wyhamowującej gospodarki:

“Budownictwo może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki, która poturbowana skutkami pandemii koronawirusa, potrzebuje pobudzenia, impulsu. Służyć temu będzie m.in. pakiet mieszkaniowy”.

Zawartość Pakietu Mieszkaniowego

Pakiet mieszkaniowy skupia się zarówno na podmiotach indywidualnych, jak i instytucjach. Do tych pierwszych będą adresowane m.in. dopłaty do czynszów, w tym dla osób dotkniętych pandemią COVID-19 – mogą one wynieść nawet 1500 zł lub do 75% wysokości czynszu.Dopłaty będą dystrybuowane w ramach programu “Mieszkanie na Start” i obejmą także osoby bez zdolności czynszowej.

Zmianie ma ulec również procedura dla wnioskujących o dodatek mieszkaniowy, tak aby ułatwić to postępowanie. Jest to świadczenie adresowane do osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Istotna modyfikacja to m.in. inny sposób obliczania progu dochodowego – dotychczas uwzględniano dochód brutto, a po zmianach miałby być netto, czyli dotyczyłby realnej kwoty pozostającej do dyspozycji lokatora. Dodatek ten miałby być też wyłączony spod egzekucji administracyjnej.

Z punktu widzenia podmiotu indywidualnego, istotna jest również inna zmiana – w nowo powstających lokalach mieszkaniowych w ramach zasobów społecznych ma zostać wprowadzona możliwość dojścia do własności. Będzie ona wymagała od lokatora wkładu partycypacyjnego w wysokości 20% kosztów budowy (lub 25%, dla dużych miast).

Dla podmiotów instytucjonalnych kluczowe znaczenie może mieć zwiększenie grantów na budowy realizowane przez TBS ze wsparciem gminy (wsparcie ma być udzielane gminom) – z 20% do nawet 35%. Środki byłyby uruchamiane już na etapie realizowania inwestycji (dotychczas było to refinansowanie już poniesionych kosztów).

Zwiększeniu ulec mają również środki na remonty lokali komunalnych. W przypadku obiektów objętych rejestrem zabytków, będzie to nawet 60% kosztów inwestycji. Z kolei TBS-y będą mogły uzyskać premię remontową, z przeznaczeniem na spłatę części kredytu zaciągniętego na remont.

Ciekawą propozycją jest przeznaczenie środków na finansowanie powstawania powierzchni wspólnych dedykowanych seniorom. Mają to być np. pomieszczenia rekreacyjne i ambulatoryjne, ułatwiające funkcjonowanie osobom starszym oraz branie przez nich aktywniejszego udziału w życiu społecznym.

Kluczową zmianą może się okazać modyfikacja zasad funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości. Rząd chce, aby KZN mógł brać aktywny udział w społecznym budownictwie mieszkaniowym, poprzez tworzenie towarzystw budownictwa mieszkaniowego i przystępowanie do już istniejących.

Tagi: , , , ,

Dodaj komentarz