Jak działa kredyt deweloperski?

Dodane dnia 9 sie 2023 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Widząc kolejne powstające osiedla mieszkaniowe, można zastanawiać się, skąd firmy deweloperskie mają fundusze, aby sfinansować tak wielkie inwestycje. Środki te zwykle nie pochodzą z rezerw finansowych inwestora, tylko z kredytu deweloperskiego, który przeznaczony jest specjalnie na ten cel.

Kredyt deweloperski jest kredytem celowym i udzielany jest wyłącznie firmom deweloperskim. Aby otrzymać takie finansowanie, trzeba spełniać restrykcyjne kryteria, a cel, na który przeznaczone będą środki, musi być szczegółowo określony. Zwykle jest to budowa osiedla mieszkaniowego, rozbudowa nieruchomości lub remont budynków komercyjnych, a więc inwestycje, które wymagają ogromnych nakładów finansowych.

Kredyt deweloperski przeznaczony jest dla firm i udzielany na realizację przedsięwzięć budowlanych. Można go otrzymać na budowę domów jednorodzinnych lub szeregowych, budowę osiedli mieszkaniowych, budowę oraz renowację biurowców lub budynków komercyjnych. Przedsiębiorca, który chce zaciągnąć taki kredyt, musi mieć przygotowany projekt inwestycyjny, który następnie analizowany jest przez bank pod kątem oceny ryzyka. Pod uwagę brana jest również opłacalność całego przedsięwzięcia. Zwykle za pomocą kredytu finansowana jest jedynie część kosztów projektu, a pieniądze wypłacane są w transzach – zazwyczaj po zakończeniu poszczególnych etapów budowy.

Banki udzielają kredytów deweloperskich jedynie firmom, które mają doświadczenie w branży deweloperskiej i spełniają liczne wymagania. O ten rodzaj finansowania można ubiegać się tylko w przypadku prowadzenia firmy i najlepiej, aby doświadczenie w branży deweloperskiej wynosiło przynajmniej 2 lata. Dla banku jest to wyznacznik mniejszego ryzyka, a ponadto zbyt małe doświadczenie przy tego typu projektach, zwykle wiąże się również z mniejszą rentownością inwestycji. Deweloper ubiegający się o kredyt musi dysponować wkładem własnym. Dobrze, gdy wynosił on co najmniej 20 procent wartości planowanej inwestycji. Co ważne, wkład własny nie musi być wniesiony w gotówce, może to być również działka lub materiały budowlane. Podobnie jak w przypadku wszystkich kredytów i pożyczek, trzeba również mieć zdolność kredytową, czyli zdolność do regulowania rat zaciągniętego kredytu. Banki najchętniej udzielają kredytów deweloperskich tzw. spółkom celowym, czyli utworzonym na potrzeby realizacji konkretnego projektu.

Warunki, na jakich udzielany jest kredyt deweloperski, zwykle są podobne w poszczególnych bankach. Jest to finansowanie, które można otrzymać na realizację konkretnego celu na podstawie szczegółowego projektu. Kredyt udzielany jest zwykle na 3 do 5 lat. Środki z kredytu mogą pokrywać maksymalnie 80 procent wartości inwestycji. Bank wypłaca kredyt w transzach, czyli częściach, które określone zostały w umowie. Zwykle kolejna transza wypłacana jest deweloperowi, gdy zakończy on pewien etap prac. Bank kontroluje, więc postępy w realizacji inwestycji. Ten rodzaj kredytu dzieli się również na dwa etapy – pierwszy z nich dotyczy budowy nieruchomości, a drugi jej sprzedaży. Deweloper musi zacząć spłacać kredyt dopiero po zakończeniu budowy

Tagi:

Dodaj komentarz