Zaskarżenie pozwolenia na budowę

Dodane dnia 9 Lip 2019 w kategorii Porady, Wiadomości | 0 komentarzy

Mieszkając w mieście musimy tolerować gęstą zabudowę, która nieraz przysłania nam ładny widok. Jednak jeśli wskutek postawienia kolejnego budynku pogorszy się korzystanie z naszego mieszkania, mamy prawo taką budowę powstrzymać.

Sytuacja taka miała miejsce w Warszawie. Właściciele mieszkań protestowali przeciwko wzniesieniu w sąsiedztwie ich budynku apartamentowca. Deweloper otrzymał pozwolenie na budowę, musiał jednak w inwestycji wziąć pod uwagę zastrzeżenia mieszkańców sąsiedniego bloku i tak przeprojektować nowy budynek, aby nie ograniczać im dostępu do światła dziennego. Mimo, że to zrobił, właściciele pięciu mieszkań nadal podnosili, że budowa zasłoni im światło dzienne. Wnieśli skargę do wojewody, a od niego sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia przez prezydenta Warszawy.

Prezydent nie widział przeciwwskazań do ponownego wydania pozwolenie na budowę, jednak nie poinformował o tym właścicieli pięciu mieszkań, ponieważ uznał, że nie są oni stronami postępowania. Wysłano im odrębne pisma informujące o decyzji prezydenta. Właściciele z decyzją się nie zgodzili i ponownie złożyli skargę do wojewody, który postępowanie umorzył. Uznał bowiem, że w tym konkretnym przypadku stroną postępowania nie są mieszkańcy, ale wspólnota mieszkaniowa reprezentowana przez zarząd. Dodatkowo według wojewody wysokość nowego budynku nie spowoduje, że lokatorom wspomnianych pięciu mieszkań zasłoni on dostęp do dziennego światła. Ponadto wskazał, że mieszkania, których sprawa dotyczy, są wielopokojowe. Jak wynika natomiast z § 60 ust. 2 rozporządzenia ws. warunków technicznych w mieszkaniu takim dopuszcza się ograniczenie nasłonecznienia w jednym z pokoi. W przepisach brak również informacji mówiących o tym, że nasłonecznienie musi być ciągłe. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem bowiem wymóg nasłonecznienia będzie spełniony, gdy czas nasłonecznia dla poszczególnych pomieszczeń wyniesienie łącznie co najmniej 180 minut na dzień. W tej sytuacji wymóg ten został spełniony.

Właściciele jednak nie odpuszczali i za poparciem wspólnoty mieszkaniowej odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżący podnosili, że wysokość nowo powstającego budynku wpłynie negatywnie na nasłonecznienie ich mieszkań. Swoje roszczenia oparli o wspomniany art. 60 rozporządzenia ws. warunków technicznych. Wskazywali, że zgodnie z nim należy zapewnić co najmniej 3 godziny nasłonecznienia w dniach równonocy dla pokoi mieszkalnych w godz. 7–17. W mieszkaniu wielopokojowym warunek ten dotyczy przynajmniej jednego pokoju. W zabudowie śródmiejskiej możliwe jest ograniczenie czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a dla mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie wymagany czas nasłonecznienia nie został określony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku VII SA/Wa 269/18 orzekł na korzyść skarżących stwierdzając, że w obliczu okoliczności sprawy, po uwzględnieniu art. 60 ww. rozporządzenia, mają oni prawo do obrony.

Tagi:

Dodaj komentarz