Normy ekologiczne w budownictwie w 2021 roku

Dodane dnia 2 Lut 2021 w kategorii Wiadomości | 0 komentarzy

Z roku na rok zaostrzają się przepisy prawa budowlanego, co ma na celu wprowadzenie coraz większych wymagań w zakresie ekologiczności budynków. Budynki takie mają emitować jeszcze mniej zanieczyszczeń i potrzebować coraz mniej energii.

Zmiany wynikają z europejskiej dyrektywy, która zobowiązuje kraje członkowskie do odpowiedniej modyfikacji przepisów wewnętrznych. W związku z tym nowo powstające budynki mają charakteryzować się mniejszym zapotrzebowaniem na energię, a ich szczegółowe wymagania techniczne wynikają z rozporządzenia. Jednym z nich jest współczynnik zużycia energii, tzw. Ep. Określa on roczną ilość energii potrzebnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb użytkowników domu. Od tego roku nie może on przekraczać 70 kWh/m2rok. Nowe domy będą więc bardziej energooszczędne od budynków powstających jeszcze kilka miesięcy temu.

Zmienił się również współczynnik przenikania ciepła oznaczony symbolem „U”. Na jego wartość składają się przegrody zewnętrzne, ściany i stropy, które w związku z tym muszą być grubsze, by termoizolacyjność ścian była na właściwym poziomie. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym niższe straty ciepła. Od 2021 roku współczynnik U nie będzie mógł przekroczyć 0,2 W/m2K.

Od tego roku zwiększyły się również wymagania co do kotłów grzewczych montowanych w domach jednorodzinnych. W zapomnienie odchodzą kotły węglowe, które nadal stanowią znaczną część urządzeń stosowanych do ogrzewania polskich gospodarstw domowych. Ich ogromną wadą jest duża emisja zanieczyszczeń, co szczególnie w sezonie zimowym powoduje powstawanie niebezpiecznego smogu. Zakup takich kotłów nie będzie już możliwy, a te już wyprodukowane zostaną wycofane ze sprzedaży. Rozwiązanie to zostanie zastosowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Polska jest jednym z krajów, gdzie poziom smogu w okresie grzewczym jest najwyższy, dlatego też zmiana ta jest niezbędna do poprawy jakości powietrza.

Zwiększone wymogi co do urządzeń grzewczych przyczyniają się do rosnącej popularności alternatywnych źródeł ciepła – pomp ciepła, ogrzewania energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę czy pieców na inne paliwa odnawialne.

Nowe wymagania stawiane budynkom powstającym od tego roku nazywają się WT 2021.

Od 2007 roku każdy dom jednorodzinny powinien mieć wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej. Jest to certyfikat, który określa zapotrzebowanie domu na energię elektryczną potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji i oświetlenia. Dokument taki jest niezbędny przy sprzedaży nieruchomości.

Tagi: ,

Dodaj komentarz