Wycena nieruchomości

Rodzaje nieruchomości

Dodane dnia 23 cze 2010 w kategorii Domy i mieszkania, Grunty, Nieruchomości komercyjne, Obrót nieruchomościami, Rynek nieruchomości, Wycena nieruchomości | 0 komentarzy

Rodzaje nieruchomości

Na polskim rynku nieruchomości istnieją cztery rodzaje tychże. Każdy charakteryzuje się innym przeznaczeniem, a także innym sposobem wyceny. Pierwszym rodzajem są nieruchomości gruntowe. W ich skład wchodzą zarówno same grunty (powierzchnie ziemskie) będące przedmiotem własności jak i znajdujące się na nich budynki, maszyny oraz rośliny. Wobec tego wszystkie wymienione elementy nie mogą być przedmiotem oddzielnych aktów własności. Mówiąc krótko wszystko co znajduje się na danej działce wchodzi w jej skład. Oczywiście od tej reguły istnieją wyjątki określone...

Czytaj dalej

Powody wyceny nieruchomości

Dodane dnia 23 cze 2010 w kategorii Wycena nieruchomości | 0 komentarzy

Powody wyceny nieruchomości

Jeżeli decydujemy się na wycenę nieruchomości (która nie jest bezpłatna) zapewne mamy ku temu dobry powód. W jakich przypadkach taka wycena jest konieczna? Jak się okazuje istnieje szereg przypadków, w których będziemy musieli skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego. Ustawowo wycena jest obowiązkowa przede wszystkim dla ochrony interesów Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, jednak nie tylko w tych przypadkach się ją stosuje. Oczywiście pierwszym przypadkiem jaki przychodzi na myśl jest chęć sprzedaży lub kupna nieruchomości. Wtedy taka wycena...

Czytaj dalej

Jak wycenia się nieruchomość?

Dodane dnia 23 cze 2010 w kategorii Porady, Rynek nieruchomości, Wycena nieruchomości | 0 komentarzy

Jak wycenia się nieruchomość?

Wycena nieruchomości to nic innego jak ustalenie przez rzeczoznawcę wartości rynkowej, odtworzeniowej lub katastralnej danej nieruchomości. Ta ostatnia ewentualność (wartość katastralna) będzie ustalana dopiero po w prowadzeniu do polskiego prawa tzw. podatku katastralnego. Wartość rynkowa ustalana jest dla nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, zaś wartość odtworzeniowa dla nieruchomości, które ze względu na obecne przeznaczenie lub użytkowanie nie mogą być przedmiotem takiego obrotu. By wycenić wartość rynkową nieruchomości można...

Czytaj dalej

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Dodane dnia 23 cze 2010 w kategorii Porady, Wycena nieruchomości | 1 komentarz

Rzeczoznawca majątkowy to niezwykle odpowiedzialny zawód. Tylko on może wyceniać nieruchomości, a także maszyny i inne urządzenia związane trwale z nieruchomością. Poza tym uprawniony jest do sporządzania opracowań i ekspertyz związanych między innymi z efektywnością inwestowania w nieruchomość czy doradztwa w zakresie tego rynku. Droga do zdobycia uprawnień rzeczoznawcy majątkowego nie jest prosta. Należy zdobyć wyższe wykształcenie na jednym z wskazanych kierunków (prawo, kierunki techniczne, ekonomia lub gospodarka nieruchomościami). Następnie należy odbyć...

Czytaj dalej