Wycena nieruchomości

Ceny nieruchomości rolnych w 2014

Dodane dnia 27 lut 2015 w kategorii Grunty, Rynek nieruchomości, Wycena nieruchomości | 0 komentarzy

Ceny nieruchomości rolnych w 2014

Jak informuje Agencja Nieruchomości Rolnych, rok 2014 był bardzo udany pod względem wysokości cen za sprzedaż gruntów rolnych. Średnia cena 1 hektara wyniosła 25 592 zł/ha i w porównaniu ze średnią z roku 2013 (21 813 zł/1ha) wzrosła o 17 procent. W roku 2013 zanotowano gorszy wynik – 13% wzrostu średniej ceny za 1 ha. Jednak ceny, jakie należy zapłacić za państwową ziemię rosną regularnie od 2004 roku, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Znaczny wzrost cen z ubiegłego roku był spowodowany kilkoma czynnikami, m.in. mniejszą podażą na rynku...

Czytaj dalej

Podział nieruchomości wg kryterium przeznaczenia

Dodane dnia 7 sty 2015 w kategorii Rynek nieruchomości, Wycena nieruchomości | 0 komentarzy

Podział nieruchomości wg kryterium przeznaczenia

W rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego nieruchomość to: „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności” (art. 46 § 1k.c.). Według przepisów Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece: „Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości” (art. 1). Utworzenie oddzielnej księgi wieczystej jest obowiązkowe dla każdej...

Czytaj dalej

Wpływ planu zagospodarowania przestrzennego na wartość działki budowlanej

Dodane dnia 3 cze 2014 w kategorii Grunty, Wycena nieruchomości | 0 komentarzy

Wpływ planu zagospodarowania przestrzennego na wartość działki budowlanej

Właściciel nieruchomości, której wartość może ulec zmianie na skutek uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie musi biernie czekać do jego wejścia w życie, ponieważ przysługują mu środki prawne do wyrażenia swojej opinii i zastrzeżeń. W przypadku jednak, gdy plan zostanie zaakceptowany, a w efekcie spadnie wartość nieruchomości, właściciel może starać się o odszkodowanie. Jeśli jednak wskutek zmian zagospodarowania przestrzennego wartość działki wzrośnie, to gmina może domagać się zapłaty wyrównania jej wartości od właściciela. W planie...

Czytaj dalej

Różnica między wartością rynkową nieruchomości a jej ceną

Dodane dnia 2 kwi 2014 w kategorii Obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości | 2 komentarze

Różnica między wartością rynkową nieruchomości a jej ceną

Wartość rynkowa i cena nieruchomości nie zawsze się ze sobą pokrywają. Dlaczego? Kluczowe jest tu zrozumienie obu tych pojęć. Wartość rynkowa nieruchomości jest najbardziej prawdopodobną jej ceną, ustalaną przy uwzględnieniu kilku podstawowych założeń, takich jak: niezależność stron zawierających umowę świadomość czynników, wpływających na wartość nieruchomości racjonalność oceny wartości dobrowolność zawarcia umowy Wartość rynkową nieruchomości kształtują następujące czynniki: 1. Fizyczne i środowiskowe Przez czynniki fizyczne i środowiskowe...

Czytaj dalej

Co wpływa na cenę nieruchomości komercyjnej

Dodane dnia 26 lut 2014 w kategorii Nieruchomości komercyjne, Wycena nieruchomości | 2 komentarze

Co wpływa na cenę nieruchomości komercyjnej

Nieruchomość komercyjna, to nieruchomość, która z założenia przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej, czyli mająca charakter niemieszkalny. Wśród nich wymienić można biurowce, hale magazynowe, lokale handlowe, place postojowe, magazyny i inne generujące przychody dla danego przedsiębiorcy.  Wybierając konkretną nieruchomość, należy uwzględnić wiele czynników, aby odpowiednio dobrać ją do rodzaju prowadzonej działalności. Istotnym kryterium jest także cena nieruchomości, a ta z kolei kształtowana jest przez wiele czynników. Na cenę...

Czytaj dalej

Obowiązki i zadania rzeczoznawcy majątkowego

Dodane dnia 23 cze 2010 w kategorii Obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości | 0 komentarzy

Obowiązki i zadania rzeczoznawcy majątkowego

Zawód rzeczoznawcy majątkowego nie należy do łatwych, już samo zdobycie takiego tytułu stawia przed potencjalnym kandydatem wiele trudności. W tym zawodzie istnieje wiele obowiązków i reguł, którymi dany rzeczoznawca musi się kierować. Do jego obowiązków należy ustalanie komu i jakie przysługują prawa do nieruchomości, ciągłe analizowanie rynku i wyłanianie tych czynników, które mają wpływ na wartość wycenianej nieruchomości. Poza tym musi on także sprawdzać wiarygodność i aktualność dokumentów dostarczanych przez zleceniodawcę. Także sąd może...

Czytaj dalej