Wycena nieruchomości – co należy brać pod uwagę?

Dodane dnia 4 maj 2017 w kategorii Wycena nieruchomości | 0 komentarzy

wycena nieruchomości

AndreyPopov/bigstockphoto.com

Dokonując wyceny nieruchomości należy zawsze uwzględniać jak największą ilość wytycznych. Pozwala to osiągnąć jak największy obiektywizmu, bez straty dla właściciela, a także pozwala uzyskać szacunek rzeczywistej wartości dla potencjelnego nabywcy.

W pierwszej kolejności rzeczoznawca uwzględnia analizy rynku nieruchomości, jak również statystyki i raporty. Takie czynności mają na celu sprawdzenie ceny obiektów podobnych do tego, który aktualnie podlega szacowaniu. Rzeczoznawcy oprócz opinii właściciela, uwzględniają również szereg informacji z ksiąg wieczystych, planów zagospodarowania przestrzennego, a także wszelkich informacji dotyczących podobnych nieruchomości sprzedanych w danym czasie. Wszelkie wyceny domów, mieszkań czy też lokali użytkowych muszą uwzględniać lokalizację, a także walory estetyczne. (Może się zdarzyć, że dwie podobne nieruchomości – znajdujące się w różnych częściach kraju, będą posiadały różniące się od siebie operaty szacunkowe wykonane przez odrębnych rzeczoznawców.)

Podsumowanie: Rzeczoznawcy dokonują wyceny w oparciu o dane dotyczące: lokalizacji (zarówno ogólnej jak i szczegółowej), ukształtowania terenu, klimatu, stopnia nasłonecznienia, powierzchni działki, zasobności działki, funkcjonalności budynku (w tym jego wielkości i wyglądu), a także swobodnego dojazdu do całej nieruchomości. Wpływ na wyniki operatu szacunkowego ma również odległość nieruchomości od dużego miasta, uzbrojenie terenu, czy nawet poziom bezrobocia i sytuacja demograficzna regionu.

Dodaj komentarz