Rejestracja firmy w mieszkaniu – na co zwrócić uwagę?

Dodane dnia 31 maj 2024 w kategorii Porady | 0 komentarzy

Zarejestrowanie firmy w mieszkaniu wiąże się z wieloma korzyściami. Możemy zaoszczędzić pieniądze, które trzeba byłoby wydać na wynajem dodatkowego lokalu, a także czas, którzy trzeba by poświęcić na dojazdy. Jeśli więc nie mamy wielu pracowników, którzy potrzebują przestrzeni biurowej ani produktów, których magazynowanie jest konieczne, to opłaca się wybrać swoje mieszkanie na siedzibę firmy.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą, trzeba złożyć wniosek w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). We wniosku wskazujemy adres siedziby firmy, który może być taki sam, jak ten, pod którym mieszkamy.

Posiadanie tytułu prawnego do mieszkania

Rejestracja firmy w danym mieszkaniu jest możliwa tylko wtedy, gdy posiadamy do niego tytuł prawny. Możemy, ale nie musimy być właścicielami tego lokum. Tytuł prawny to również umowa najmu czy użyczenia.

Rejestracja działalności w wynajmowanym mieszkaniu

Gdy wynajmujemy mieszkanie, w którym chcemy prowadzić firmę, musimy wcześniej poinformować wynajmującego o zamiarze zarejestrowania w nim działalności.

Właściciel mieszkania nie może odmówić, jeżeli spełniamy następujące warunki:

  • nasza działalność nie jest uciążliwa dla sąsiadów,
  • prowadzenie firmy nie przyczynia się do szybszego zużycia mebli czy sprzętów, które są własnością wynajmującego,
  • na cele firmy nie jest przeznaczone więcej niż 40 proc. nieruchomości.

Rozróżnienie adresów

We wniosku składanym w CEIDG musimy wskazać trzy adresy:

  • siedziby firmy – tam, gdzie praca rzeczywiście jest wykonywana,
  • korespondencyjny – tam, gdzie ma być kierowana poczta firmowa,
  • zamieszkania – tam, gdzie faktycznie mieszka przedsiębiorca.

Wszystkie funkcje może spełniać jeden adres – nieruchomość, w której mieszkamy.

Zgłoszenie w starostwie

Jeżeli część lub całe mieszkanie musimy dostosować do celów działalności, to trzeba wcześniej zgłosić ten fakt w starostwie. Zgłoszenie musi uwzględniać opis i rysunek techniczny tego, jak wygląda obecne użytkowanie nieruchomości oraz jak się zmieni. Należy również załączyć ekspertyzę techniczną oraz zaświadczenie od burmistrza, wójta lub prezydenta miasta, że planowane zmiany są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Starosta ma 30 dni od złożenia pełnej dokumentacji na odpowiedź. Jeżeli nie otrzymamy sprzeciwu, można wprowadzać zmiany.

Wydzielenie części mieszkania

Do celów podatkowych niezbędne jest procentowe wydzielenie części mieszkania, w której będziemy prowadzić działalność. Dzięki temu będziemy mogli uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu część wydatków, które wykorzystujemy łącznie na cele prywatne i firmowe (np. rachunki za internet czy energię elektryczną).

Aby wydzielić część mieszkania, trzeba wskazać, jaką jego część wykorzystujemy na cele działalności, a następnie złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym. Można to wyliczyć następująco. Jeżeli dla celów firmowych przeznaczamy jeden pokój, który ma 15 mkw, a całe mieszkanie ma 60 mkw, to wtedy możemy wrzucić w koszty 25 proc. wydatków.

Dodaj komentarz