Nieruchomości typu mixed-use

Dodane dnia 15 cze 2022 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Grafika 2D - dwie kobiety idą przez centrum handlowe

W polskich miastach coraz częściej powstają inwestycje typu mixed-use – trend ten na rynku nieruchomości staje się w ostatnich latach bardzo popularny. Dotyczy on wielofunkcyjnych kompleksów, które łączą w sobie nie tylko powierzchnie mieszkalne i handlowe, ale zacznie więcej.

Wciąż nie ma jednej powszechnie stosowanej definicji nieruchomości typu mixed-use. Nieco inaczej definiują takie kompleksy urbaniści i architekci, inaczej deweloperzy, a jeszcze inny punkt widzenia na to zjawisko prezentują samorządy. Można jednak wyróżnić kilka cech, które łączą wszystkie tego typu projekty.

Celem projektu mixed-use jest łączenie kilku funkcji, ale co najmniej dwie z nich powinny być na tyle ważne, aby odpowiadać na potrzeby niezależnych grup użytkowników. Projekt może dotyczyć pojedynczego budynku, kilku obiektów, a nawet całego obszaru miasta, ale musi być zaplanowany, finansowany i zarządzany instytucjonalnie. Pozwala to na budowanie marki miejsca oraz stworzenie spójnej przestrzeni pod względem architektonicznym i wizualnym. Warto zwrócić uwagę, że istnieje różnica pomiędzy projektami mixed-use i multi-use. W drugim przypadku, pomimo że mamy połączenie kilku funkcji w jednym miejscu, nie stanowią one integralnej całości. Przykładem mogą być osiedla mieszkaniowe, gdzie na parterze budynków zwykle znajdziemy lokale usługowe lub biurowce, w których działają też restauracje i siłownie. Brakuje tam jednak wspólnej marki i celowej współzależności poszczególnych funkcji. Projekty mixed-use oferują coś więcej, dzięki temu, że oprócz typowego łączenia powierzchni mieszkalnych, biurowych i handlowych, znajdziemy w nich również wiele funkcji uzupełniających, takich jak gastronomia, ale również funkcje kulturalne, edukacyjne, czy hotelowe. Poszczególne składowe takiego projektu uzupełniają się wzajemne i podnoszą swoją atrakcyjność, dając efekt synergii.

Ważnym elementem nieruchomości mixed-use są przestrzenie publiczne, takie jak skwery, place i ulice. Nie tylko decydują one o atrakcyjności obiektu oraz jego rozpoznawalności, ale również poprzez przyciąganie mieszkańców i gości, którzy z nich korzystają, sprawiają, że projekt staje się pożądaną lokalizacją dla restauracji, kawiarni i punktów usługowych. Istotny jest także komfort użytkowania przestrzeni – brak barier architektonicznych, zadaszenia i miejsca do siedzenia, w których można odpocząć lub spotkać się z innymi użytkownikami przestrzeni oraz zieleń, która zapewnia odpowiedni mikroklimat, komfort termalny, chroni przed nadmiernym hałasem.

Jedną z największych zalet dla inwestorów angażujących się w projekty typu mixed-use jest możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Poszczególne segmenty rynku przechodzą różne cykle koniunkturalne. Podczas gdy w jednym momencie może przyjść trudniejszy czas dla działalności gastronomicznej, czy handlowej, tak jak to miało miejsce po wybuchu pandemii koronawirusa, inne segmenty rynku mogą akurat notować wzrosty. Projekty mixed-use pozwalają w takiej sytuacji zminimalizować straty.

Dodaj komentarz