Jakie wymagania musi spełniać lokal na sklep spożywczy?

Dodane dnia 23 kwi 2014 w kategorii Nieruchomości komercyjne, Porady, Rynek nieruchomości | 3 komentarze

sklep spożywczy

Decydując się na otwarcie sklepu spożywczego, należy zacząć od znalezienia dogodnej lokalizacji. Dla tego rodzaju punktów najlepszym położeniem będzie miejsce ruchliwe, w którym przecinają się codzienne trasy ludzi chodzących do pracy czy szkoły. Warto zwrócić uwagę, aby w jego pobliżu znajdowały się miejsca parkingowe na chociaż dwa-trzy auta.

Nieruchomość taka musi ponadto spełniać wymogi formalne określone dla lokali użytkowych, tj. musi posiadać stosowne decyzje administracyjne wynikające z prawa budowlanego, które nadają mu taki charakter. Rozłożenie pomieszczeń, podłączenie sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacja, muszą być zaopiniowane pod względem higieniczno-sanitarnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych.

Do obowiązków pracodawcy, czyli właściciela sklepu, należy zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz właściwa organizacja stanowiska pracy. Zalicza się do tego także zapewnienie sprawnych i bezpiecznych urządzeń, odpowiednich pomieszczeń sanitarno-higienicznych, w tym umożliwiających przechowywanie odzieży własnej (osobistej) i roboczej, miejsca do spożywania posiłków, a także zaplecza sanitarnego.

Ogólne warunki jakie musi wypełnić właściciel lokalu przygotowujący go do otwarcia sklepu spożywczego ujęte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie higieny środków spożywczych. Wymagania te dotyczą każdego etapu funkcjonowania sklepu od produkcji, poprzez przetwarzanie, do dostaw i dystrybucji żywności.

Wśród ogólnych warunków higienicznych, jakie spełniać musi lokal na sklep spożywczy, wymienić należy:

  • utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w jakich znajduje się żywność, oraz zachowanie w dobrym stanie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stanu technicznego tych pomieszczeń,
  • wystrój, wyposażenie, konstrukcja i rozmieszczenie pomieszczeń muszą być tak przygotowane by zapewnić utrzymanie ich w czystości, dokładne ich czyszczenie i dezynfekcję, minimalizowanie dostępu do żywności zanieczyszczeń z zewnątrz, zapewniać odpowiednią przestrzeń roboczą pozwalającą na higieniczne przeprowadzenie koniecznych działań, ochronę przed brudem i materiałami toksycznymi, zapewniać odpowiednie warunki przechowywania żywności, tj. właściwą temperaturę.

Przepisy określają także wymagania dla toalet znajdujących się w takim lokalu, ich właściwą liczbę. Ponadto muszą być spłukiwane wodą, i podłączone do sprawnej sieci wodno-kanalizacyjnej. Ubikacje nie mogą bezpośrednio łączyć się z pomieszczeniami, w których pracuje się z żywnością.

W sklepie spożywczym należy także zapewnić właściwą ilość umywalek, usytuowanych w odpowiednich miejscach, przeznaczonych do mycia rąk. Musi być do nich podłączona ciepła i zimna bieżąca woda, a dodatkowo należy je zaopatrzyć w środki do mycia rąk i higienicznego suszenia. Jeśli w sklepie istnieje konieczność zapewnienia miejsca do mycia żywności, musi być ono oddzielone od umywalek do rąk.

Każde z pomieszczeń w sklepie spożywczym powinny posiadać odpowiednie systemy mechanicznej lub grawitacyjnej wentylacji, która uniemożliwia przepływ powietrza z obszarów zanieczyszczonych do obszarów czystych. Przy instalacji systemów wentylacyjnych należy zapewnić możliwość łatwego do nich dostępu w celu czyszczenia, wymiany filtrów itp. Poszczególne węzły sanitarne również powinny mieć zapewnioną odpowiednią wentylację.

Lokal przeznaczony na sklep spożywczy nie może obejść się bez wody, która musi spełniać standardy sanitarne i nadawać się do spożycia przez ludzi. Układ sieci kanalizacyjnej powinien z kolei być tak poprowadzony, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia.
Rozporządzenie określa także sposób, w jaki żywność powinna być przechowywana. Przede wszystkim pomieszczenia i urządzenia w jakich żywność się znajduje, muszą zapewniać odpowiednią dla danego rodzaju produktów temperaturę, brak dostępu do zanieczyszczeń środowiskowych i chemicznych, oraz higieniczne warunki przechowywania. Warzywa i mięsa powinny być przechowywane oddzielnie. W pobliżu żywności nie mogą się znajdować żadne środki czyszczące i odkażające.

Dla sprzętów, instalacji i przedmiotów mających kontakt z żywnością Rozporządzenie narzuca następujące wymogi:

  • muszą być zainstalowane w sposób pozwalające na odpowiednie czyszczenie sprzętu i otaczającego go obszaru,
  • muszą być skonstruowane w taki sposób, i z takich materiałów, które umożliwią utrzymanie ich w jak najlepszym stanie higienicznym i technicznym, uniemożliwiającym przedostanie się zanieczyszczeń do żywości,
  • muszą być dokładnie czyszczone oraz jeśli zachodzi taka potrzeba dezynfekowane. Częstotliwość tych zabiegów musi zapewniać brak dostępu jakichkolwiek zanieczyszczeń.

W sklepie nie może zabraknąć miejsca przeznaczonego na odpady żywnościowe, czyli niejadalne produkty uboczne i inne śmieci powstałe podczas pracy z żywnością. Muszą być one usuwane niezwłocznie z pomieszczeń, w których znajduje się żywność, aby zapobiec ich gromadzeniu. Wszystkie odpady muszą być składowane w szczelnie zamykanych pojemnikach, skonstruowanych w taki sposób, aby możliwe było ich czyszczenie i dezynfekcja.

Przepisy stawiają także szereg wymagań pracowników sklepów spożywczych. Powinni oni przede wszystkim utrzymać wysoki stopień czystości osobistej oraz nosić odzież ochronną. Dodatkowo osoby takie muszą posiadać odpowiedni stan zdrowia, co należy potwierdzić przedstawieniem badań do celów sanitarno-epidemiologicznych i ewentualnie orzeczeniem lekarskim.

Tagi:

3 komentarze

  1. czy sanepid moze sie przyczepic do kasjera ze nie ma daszka?

  2. Nie może się przyczepić, że nie ma daszka. Ale może normalnie dostać mandat np. za brak czystości w szafce.
    Podczas kontroli Inspektor może sprawdzić wszystko, przede wszystkim chodzi o to, żeby cały czas dbać o czystość i szkolić swoich pracowników. Ważne, żeby przede wszystkim pilnować czy mamy etykiety, szczególnie przy produktach na wagę dobrze jest to wytłumaczone w tym artykule: https://wspomagamy.pl/jak-otworzyc-sklep-spozywczo-przemyslowy/

  3. W sklepie używam wody ze studni, co ile muszę robić badania?

Dodaj komentarz