Elektroniczne księgi wieczyste

Dodane dnia 21 kwi 2016 w kategorii Wiadomości | 0 komentarzy

notariusz

Andreyuu/bigstockphoto.com

W styczniu 2015 roku przyjęto przepis, zgodnie z którymi notariusze, komornicy sądowi oraz naczelnicy urzędów skarbowych mają obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego w formie elektronicznej. Postępowanie wieczystoksięgowe za pomocą Internetu zostało opracowane głównie po to, by zminimalizować ryzyko ewentualnych oszustw (sprzedaży tej samej nieruchomości) oraz przyśpieszyć proces kupna lub sprzedaży nieruchomości. Ponadto system ten pozwoli na dokładna weryfikację uprawnień notariusza, komornika oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z postanowieniami ustawy, przepisy o składanie wniosków w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym, miały wejść 1 kwietnia bieżącego roku. Jednak jak się okazuje, termin ten zostanie przesunięty na lipiec tego roku. Powodem są trwające nadal prace nad udoskonaleniem systemu informatycznego, obsługującego e.p.w. (elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe). Prezydent podpisał nowelizację kodeksu cywilnego oraz postępowania cywilnego, zmieniającą ten termin. Przesuniecie daty wejścia przepisów to efekt skarg Krajowej Rady Notarialnej, dotyczących działania systemu oraz zbyt małej ilości czasu potrzebnego na przygotowania się do tego typu procedury.

Po wejściu w życie obowiązku elektronicznego postępowania wieczystkoksięgowego, notariusz, który będzie sporządzał akt notarialny będzie zobowiązany złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniego zapisu w księdze wieczystej za pośrednictwem sytemu komputerowego niezwłocznie, a nie jak do tej pory – w formie papierowej do sądu w terminie 3 dni od daty sporządzenia aktu. Informatyzacja tego procesu pozwoli ograniczyć ryzyko związane z oszustwami dotyczącymi wielokrotnej sprzedaży tej samej nieruchomości. Znane są przypadki, gdy oszust w ciągu jednego dnia sprzedał tę samą nieruchomość (nie będącą jego własnością)kilku różnym osobom, które muszą teraz spłacać zaciągnięty na ten cel kredyt. Obowiązek niezwłocznej aktualizacji księgi wieczystej pozwoli zapobiec takim sytuacjom, a także przyśpieszyć całą biurokratyczną procedurę.

Dodaj komentarz