Dynamika cen mieszkań w I kw. 2024 nadal bardzo wysoka

Dodane dnia 9 lip 2024 w kategorii Bez kategorii | 0 komentarzy

Według kwartalnego raportu NBP poświęconego sytuacji na rynku mieszkaniowym, w I kw. 2024 r. odnotowano realną dodatnią dynamikę cen mieszkań względem inflacji i wynagrodzeń zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Sytuacja na rynku nieruchomości

Zgodnie z analizą, na rynkach pierwotnych nominalne średnie ceny transakcyjne mkw. nowych mieszkań (RPT) wzrosły w ujęciu kdk, jak i rdr, szczególnie w stolicy i Krakowie. Zmalały one jedynie w Gdańsku. Na rynkach pierwotnych odnotowano wzrosty realnych cen transakcyjnych względem CPI kdk oraz rdr, gdyż wzrost inflacji był niższy od wzrostu cen nieruchomości.

Patrząc na dynamiki realne względem wynagrodzeń w I kw. br. zaczęły one rosnąć w Warszawie i średnio w 6. największych miastach w kraju, podczas gdy w kolejnych 10. Pozostały one jednak ujemne.

Na rynkach wtórnych również odnotowano wzrosty dynamiki cen nominalnych kdk. Wyjątkowo wysokie zaobserwowano w Łodzi i Krakowie. Natomiast dynamika rdr cen nominalnych zarówno względem CPI, ale też dynamiki wynagrodzeń stała się dodatnia na rynkach, znów szczególnie w Łodzi jak i Krakowie. Natomiast ceny mieszkań korygowane indeksem hedonicznym wzrosły we wszystkich grupach miast, co pokazuje, że podobne lokale w analizowanych miastach były sprzedawane drożej, niż jeszcze miało to miejsce kwartał wcześniej. Z analizy wynika, iż dużym zainteresowaniem cieszyły się mieszkania starsze, w lepszej lokalizacji, ale mniejsze ze względu na niższy koszt zakupu.

Analiza rynku nieruchomości według NBP

Według NBP zakończenie programu dopłat BK 2% wraz z końcem 2023 r. przyczyniło się do wyhamowania popytu na mieszkania bez dodatkowych zakłóceń, gdyż ten podtrzymywany był m.in. przez silny wzrost wynagrodzeń. Zwiększyło się natomiast tempo wzrostu cen mieszkań wobec nadal niskiej podaży.

Ponadto z analizy NBP wynika, że w I kw. br. wciąż rosły koszty budowy mieszkań. Odnotowano wyraźnie większe zainteresowanie chęci zakupu terenów budowlanych nawet pomimo wzrostu ich cen.

W przypadku stawek najmu to tutaj odnotowano względną stabilizację, a nawet nieznacznie spadki cenowe stawek transakcyjnych. Wyższe od notowanych w poprzednich kwartałach były natomiast średnie nominalne ceny transakcyjne mkw. lokali.

Według NBP szacunkowa wartość transakcji mieszkaniowych w 7 największych miastach w kraju, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie wyniosła w I kw. 2024 r. 8,362 mld zł, w porównaniu do 10,218 mld zł odnotowanych w IV kw. 2023 r.

45% zakupu mieszkań miało pochodzić ze środków własnych, z tym że środkiem własnym może też być sprzedana lub zamieniona inna nieruchomość. Dla porównania w ostatnim kw. poprzedniego roku było to 58%.

Raport podaje, iż liczba ok. 60,1 tys. lokali, których budowę rozpoczęto w I kw. tego roku była wyższa o 56% od odnotowanej w analogicznym okresie sprzed roku, oraz wyższa o 20% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W ocenie NBP liczba rozpoczętych budów mieszkań w kolejnych miesiącach wzrośnie, ze względu na wejście w życie zapisów nowelizacji warunków technicznych budynków.

Dodaj komentarz