Dodatek mieszkaniowy – komu przysługuje i na jakich zasadach?

Dodane dnia 31 sty 2024 w kategorii Porady | 0 komentarzy

Nie wszystkie osoby są świadome, że przysługuje im dodatkowe świadczenie zwane dodatkiem mieszkaniowym. Jest to rodzaj wsparcia finansowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Dodatek ten musi zostać w całości przeznaczony na utrzymanie posiadanego bądź wynajmowanego mieszkania. Aby takie środki pieniężne otrzymać należy spełnić 3 warunki. Jakie? Przeczytaj poniżej.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje zarówno właścicielom, jak i najemcom mieszkań czy domów jednorodzinnych. Aby dofinansowanie otrzymać należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Ponadto dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć wysokości określonej w ustawie, a powierzchnia lokalu również nie może przekroczyć metrażu określonego w ustawie.

Dodatek mieszkaniowy a kryteria dochodowe

Aby otrzymać taką pomoc finansową, dochody osób tworzących gospodarstwo domowe muszą mieścić się w ustalonym progu. W roku 2024 przewiduje się wzrost tego progu dochodowego, a to oznacza, że dodatek mieszkaniowy trafi do większej ilości Polaków. Wzrost progów wiąże się z przewidywanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 12,3%. Samo kryterium dochodowe oblicza się natomiast na podstawie sprawdzenia średniego miesięcznego dochodu na jednego mieszkańca w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku i dokładnego sprawdzenia wysokości najniższej emerytury w dniu składania podania. Jeśli w gospodarstwie domowym jednoosobowym średni dochód na osobę nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury, takiej osobie przysługuje pełen dodatek mieszkaniowy. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie może przekroczyć 125% kwoty najniższej emerytury, aby gospodarstwo mogło otrzymać pełny dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy a powierzchnia lokalu

Przepisy określają też maksymalną powierzchnię użytkową lokalu, który może zostać objęty pomocą finansową. Dofinansowanie może otrzymać gospodarstwo domowe, jeśli powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekroczy powierzchni normatywnej o 30 lub 50%, jednak tylko pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w danym miejscu nie przekracza 60%. Dla gospodarstwa jednoosobowego normatywna powierzchnia wynosi 35 mkw., a maksymalna 45,5 mkw. W przypadku gospodarstwa dwuosobowego normatywnie jest to 40 mkw., a maksymalnie – 52 mkw.

Wysokość świadczenia

Przy obliczaniu wysokości dodatku, należy uwzględnić wydatki ponoszone na powierzchnię normatywną lokalu. Wśród nich znajdują się m.in. czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę i odbiór nieczystości, koszty opału oraz inne wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Do obliczenia wydatków na powierzchnię normatywną niezbędne jest zsumowanie wyżej wymienionych wydatków, podzielenie otrzymanej sumy przez powierzchnię lokalu i pomnożenie tej kwoty przez powierzchnię normatywną. Po złożeniu odpowiedniego wniosku osoby spełniające warunku zapisane w ustawie, otrzymują taki dodatek przez okres 6 miesięcy.

Dodaj komentarz