Co zawiera i jakie ma znaczenie prospekt informacyjny inwestycji deweloperskiej?

Dodane dnia 6 lis 2023 w kategorii Obrót nieruchomościami, Porady | 0 komentarzy

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, spotkamy się z pojęciem „prospekt informacyjny dewelopera”. Co to za dokument i jakie informacje powinien zawierać?

Firmy deweloperskie zobligowane zostały do przygotowywania prospektów inwestycyjnych na mocy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. nazywanej potocznie „ustawą deweloperską”. Prospekt informacyjny to dokument, który dostarcza nabywcy najważniejszych informacji na temat inwestycji.

Zgodnie z artykułem 17 ustawy deweloperskiej inwestor zobowiązany jest do przygotowania prospektu inwestycyjnego, zanim zacznie sprzedawać mieszkania w realizowanej przez siebie inwestycji. Prospekt stanowi załącznik do umowy deweloperskiej, która podpisywana jest z klientem. Co ważne, jest to dokument podlegający określonym w ustawie standardom, aby niezależnie od tego, jaka firma deweloperska go sporządza, zawierał ten sam pakiet informacji. Obowiązkiem dewelopera jest bezpłatne dostarczenie prospektu informacyjnego klientowi przed podpisaniem umowy deweloperskiej. W związku z tym, że prospekt stanowi część umowy deweloperskiej, zawarte w obydwu dokumentach informacje muszą być spójne. Gdyby okazało się, że dane zawarte w prospekcie informacyjnym są niezgodne z zapisami umowy, klient może w terminie do 30 dni odstąpić od umowy deweloperskiej.

Zgodnie z przyjętym standardem każdy prospekt informacyjny ma dwie części – część ogólną oraz indywidualną. Część ogólna zawiera najważniejsze informacje na temat dewelopera realizującego inwestycję wraz z danymi kontaktowymi. Dowiemy się z niej, jak długo firma funkcjonuje na rynku, jakie ma doświadczenie, jakie inwestycje ukończyła. Jeśli wobec dewelopera prowadzone jest lub było postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tys. zł, to taka informacja również musi znaleźć się w części ogólnej prospektu informacyjnego. Znajdują się w niej również dane dotyczące całości projektu, czyli m.in. informacje o gruncie, na którym powstanie osiedle i jego otoczeniu, łącznie z planami dotyczącymi budowy nowej infrastruktury w promieniu kilometra od inwestycji i informacją o ewentualnych uciążliwościach dla mieszkańców, takich jak hałas czy zapach, które mogą wynikać z sąsiedztwa. Prospekt zawiera również informacje o źródłach finansowania inwestycji, terminarzu budowy i jej kolejnych etapach.

Druga część prospektu informacyjnego, zwana częścią indywidualną, zawiera informacje na temat kupowanego mieszkania i budynku, w którym się ono znajduje. Pośród informacji o mieszkaniu, które znajdziemy w prospekcie, znajduje się cena za 1 mkw., informacje o miejscu usytuowania lokalu w budynku, czy planach dotyczących doprowadzenia do lokalu mediów, ale także o liczbie pomieszczeń, powierzchni mieszkania i planowanym standardzie wykończenia. Z tej części dowiemy się także, ile kondygnacji będzie miał budynek, ile znajdzie się w nim mieszkań, jak wykończone będą części wspólne, czy w budynku będzie garaż podziemny i jeśli tak, to na ile miejsc parkingowych.

Warto wiedzieć, że ustawa deweloperska nakłada na inwestora obowiązek umożliwienia klientowi zapoznania się z dokumentami, które nie są bezpośrednio częścią prospektu informacyjnego, takimi jak sprawozdania finansowe z ostatnich 2 lat, księgi wieczyste gruntów, na których realizowana jest budowa, czy na przykład pozwolenie na budowę.

Tagi:

Dodaj komentarz