Zmiany w przepisach dotyczących wspólnot mieszkaniowych

Dodane dnia 11 maja 2019 w kategorii Wiadomości | 0 komentarzy

zmiany w prawie

Szykuje się zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Odtąd wspólnotę mieszkaniową będą mogły tworzyć już cztery mieszkania.

Więcej praw dla właścicieli

Będzie to oznaczać, że właściciele zyskają prawo do podejmowania decyzji w formie uchwał, nawet przy tak małej liczbie lokali. Propozycje przedstawił rząd w nowelizacji projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Zmiany obejmą również inne akty prawne, w tym ustawę o własności lokali, w której opisane są zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Odtąd w budynkach, w których znajdują się niemniej niż 4 mieszkania, mieszkańcy będą powoływać zarząd składający się z jednej lub kilku osób. Zarząd będzie odpowiedzialny za gospodarowanie nieruchomością. Jest to więc istotna zmiana, ponieważ na mocy obecnie obowiązujących przepisów w budynkach o tak małej ilości lokali nie ma obowiązku powoływania takiego organu, istnieje on dopiero w przypadku budynków składających się z co najmniej ośmiu mieszkań.

Do tej pory problemem była jednomyślność decyzyjna, bowiem wyłącznie w taki sposób zarząd wspólnoty mógł zostać powołany. W przypadku innych wizji co do administrowania nieruchomością, lokatorzy mogli mieć problemy z dojściem do porozumienia w tej kwestii. Po wejściu w życie projektu nowelizacji, budynki czterolokalowe będą funkcjonowały na podstawie ustawy o własności lokali, a nie jak dotąd na podstawie kodeksu cywilnego i przepisów o współwłasności. Będzie to oznaczać, że decyzje nawet w takich małych wspólnotach będą podejmowane większością głosów, a te będą przyznawane proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości. Decyzje podejmowane są w formie uchwał. Jeśli więc jeden z mieszkańców będzie miał większe mieszkanie, tym większą wagę będzie miał jego głos. Jednak każdy z właścicieli lokali będzie miał prawo zaskarżyć do sadu uchwałę, z której treścią się nie zgodzi. Termin do złożenia skargi to sześć tygodni od dnia podjęcia uchwały.

Zmiany w finansach

Zmianie uleganie również dysponowanie finansami wspólnoty. Konieczne będzie sporządzenie rocznego planu gospodarczego i założenie konta bankowego do prowadzenia rozliczeń. Zarząd będzie zobowiązany do składania regularnych sprawozdań ze swojej działalności, a na tej podstawie udzielane mu będzie (lub nie) absolutorium.

Jak wskazują twórcy projektu, zmiany w takiej postaci nie powodują powstania po stronie członków wspólnoty większych kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. Większe wydatki mogą się pojawić w sytuacji, gdy mieszkańcy zdecydują, aby wypłacać wynagrodzenie członkom zarządu wspólnoty, albo będą chcieli zatrudnić profesjonalnego zarządcę nieruchomości.

Tagi: ,

Dodaj komentarz