Sprzedaż ogródka działkowego z domkiem

Dodane dnia 10 Lis 2020 w kategorii Grunty, Obrót nieruchomościami, Rynek nieruchomości | 0 komentarzy


Osoba sprzedająca ogródek działkowy z domkiem najczęściej nie będzie musiała zapłacić podatku od tej czynności.

Ogródki działkowe cieszą się popularnością wśród mieszkańców miast, dla których są namiastką domu i odskocznią od miejskiego zgiełku. Miejsca takie okazały się nieocenione w trakcie pandemii, toteż ich ceny znacznie podskoczyły. Mimo to, chętnych na zakup nie brakuje.

Sposób korzystania z ogródków działkowych reguluje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku. Zgodnie z nią z gruntów stanowiących część rodzinnych ogródków działkowych korzysta się na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Oznacza to, że nie można do niej nabyć prawa własności, a jedynie prawo dzierżawy. Działkowiec jest natomiast właścicielem nasadzeń, urządzeń i obiektów, czyli rzeczy znajdujących się na terenie ogródka. Zgodnie ze wspomnianą ustawą dzierżawca może przenieść swoje prawo dzierżawy wraz z prawem własności rzeczy na inną osobę.

Jak wskazują przepisy na terenie takiego ogródka nie można zamieszkiwać, a jedynie postawić tam altanę o określonych parametrach. W praktyce jednak zdarza się, że to ograniczenie nie jest przestrzegane, a na działce powstaje całoroczny dom, którego cena wynos kilkaset tysięcy zł. Sprzedażą działki z domem o takiej wartości może już zainteresować się fiskus.

Orzecznictwo wskazuje, że za sprzedaż nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, należy rozliczyć się na podstawie art. 10 ust 1 pkt 8 lit. D ustawy o PIT. Zgodnie z przywołanym przepisem odpłatne zbycie rzeczy dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie skutkuje powstaniem przychodu. Problem z opodatkowaniem pojawia się, gdy dzierżawca działki postawił na niej dom mieszkalny niezgodny z ustawą o ogrodach działkowych. Teoretycznie transakcja sprzedaży działki z takim budynkiem w ogóle nie powinna dojść do skutku. Wybudowanie niezgodnego z ustawą domy całorocznego jest bowiem podstawą do rozwiązania umowy z dzierżawcą, co automatycznie wyklucza możliwość jego sprzedaży. Mimo tego transakcje takie się zdarzają.

Eksperci wskazują, że w tym wypadku sprzedaż powinna być opodatkowana zgodnie z przepisami ustawy o PIT, czyli tak jak sprzedaż działki z altanką. Mimo nielegalnie postawionego budynku nie zmienia się charakter transakcji. Jeśli więc sprzedaż dokonana zostanie po upływie sześciu miesięcy od nabycia, nie powstaje przychód, a tym samym podatek.

Na razie jednak jeszcze brak jasnej informacji z Ministerstwa Finansów, jak należy opodatkowywać taką transakcję. Nie wiadomo również, jak do sprawy podejdą organy skarbowe.

Dodaj komentarz