Koncepcja architektoniczno-budowlana

Dodane dnia 20 Kwi 2018 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Koncepcja architektoniczno – budowlana (projekt koncepcyjny), to projekt przygotowany przez architekta, który określa możliwości zabudowy danej nieruchomości gruntowej, albo jej przebudowy. Może dotyczyć również rozbudowy już istniejącego budynku. Może się składać z wizualizacji nieruchomości, rzutów poszczególnych kondygnacji, zestawień danych technicznych, czy przekrojów.

Koncepcja architektoniczna stanowi bazę, na której tworzy się następnie szczegółowe projekty inwestycyjne, w tym te, które są załączane do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wniosku o wydanie decyzji na budowę. Koncepcja architektoniczno – budowlana nie jest definiowana w obwiązujących przepisach, ale jej zadaniem jest stworzenie obrazu inwestycji i planowanych prac, i jako taka powinna być definiowana.

Koncepcja ponadto jest wstępnym opracowaniem, w których określa się technologię budowy, rozmieszczenie obiektów, rodzaj konstrukcji, instalacje. Rozwiązanie takie stosuje się zarówno na etapie wstępnym inwestycji, jak i na początku innego rodzaju prac budowlanych, np. podczas remontu domu, czy mieszkania.

Jest to rodzaj komunikacji między architektem a zamawiającym, ma bowiem odzwierciedlać główne założenia projektanta i oczekiwania klienta. Z reguły przedstawia kilka możliwych wariantów proponowanych rozwiązań. Jako opis ogólnikowy nie wymaga fachowej wiedzy i powinien być czytelny i zrozumiały dla odbiorcy, nie zajmującego się zawodowo budownictwem, czy architekturą.

Składa się z części opisowej i graficznej. Cześć graficzna ma najczęściej formę rzutu, zawierającą rozkład poszczególnych budynków, czy pomieszczeń oraz proponowane aranżacje. Część opisowa natomiast jest opisaniem pomysłów widocznych w części graficznej. Może być wzbogacona o fotografie podobnych rozwiązań. Ma stworzyć wyobrażenie efektu końcowego, ponieważ przedstawia takie elementy jak bryła budynku, kolorystyka, układ i rozmieszczenie poszczególnych obiektów, czy pomieszczeń. Na tym etapie warto ustalić również plan i rodzaj prac, te najbardziej inwazyjne powinny być wykonane na początku.

Jest to istotny element każdego projektu, ponieważ stanowi podwaliny do dalszych pomysłów. Zaproponowane rozwiązania są punktem wyjścia do ustalenia szczegółów i efektu końcowego.

Dodaj komentarz