Walne zebranie w spółdzielni

Dodane dnia 31 Sty 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Mieszkanie w domu wielorodzinnym wymaga od lokatorów podejmowania wspólnych decyzji, które będą wpływały na życie wszystkich mieszkańców budynku. Zebrania lokatorów z zarządcą budynku dają przestrzeń do wyznaczania celów i podejmowania uchwał, które determinują dalsze funkcjonowanie nieruchomości i komfort jej użytkowania przez mieszkańców/właścicieli. Jeśli mieszkańcy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się z całą nieruchomością, bezwzględnie powinni brać udział w spotkaniach.

W przypadku spółdzielni walne zgromadzenie decyduje o wielu istotnych dla mieszkańców aspektach. Warto nadmienić, że to właśnie podczas takich spotkań, zapadają najważniejsze decyzje dotyczące spółdzielni, a mieszkańcy mogą również zgłaszać swoje propozycje i pomysły. Odpowiedzialność za powiadomienie wszystkich spółdzielców o mającym się odbyć walnym zebraniu, spoczywa na zarządzie. Sposób informowania powinien być opisany w statusie spółdzielni. Może to być np. droga korespondencyjną lub poprzez wywieszenie odpowiednich informacji w budynku. Takie zawiadomienie powinno jednak pojawić się 21 dni przed planowanym terminem walnego zebrania. Spółdzielnie działają nie dla zysku, a pieniądze, którymi dysponują pochodzą od jej członków. Dlatego też podczas zebrań powinny być wyjaśniane wszystkie kwestie budżetowe, w tym poniesione wydatki na bieżące eksploatacje, remonty, czy inwestycje. Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na to ilu spółdzielców przyszło na spotkanie, a uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, w obliczu co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (www.rp.pl).

Dodaj komentarz