Wada nieruchomości pozwoli odstąpić od umowy z deweloperem

Dodane dnia 7 Lut 2019 w kategorii Wiadomości | 0 komentarzy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestawił propozycję nowelizacji ustawy deweloperskiej. To klient będzie mógł zdecydować, jakie wady przeważą o odstąpienia od umowy z deweloperem.

Jedną z ważniejszych proponowanych zmian jest powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który na wzór Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, miałby gromadzić opłacane przez deweloperów składki, a w razie potrzeby i upadłości firmy deweloperskiej, zabezpieczać interesy jej klientów. Z Funduszu miałyby by być również wypłacane środki w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy z deweloperem. Eksperci krytykują jednak to rozwiązanie, twierdząc, że nie ma ono na celu poprawy bezpieczeństwa rynku nieruchomości, a gromadzenie środków na wypadek jakiegoś kryzysu.

Zdaniem UOKiK funkcjonujące przepisy w obecnej formie nie gwarantują bezpieczeństwa konsumentów, szczególnie jeśli chodzi o odpowiedzialność dewelopera za wady nieruchomości. Istniejąca procedura reklamacyjna uniemożliwia klientowi jakiekolwiek wpływanie na dewelopera i przyspieszenie wykonywanych przez niego prac polegających na usunięciu usterek. Urząd proponuje więc, by wyznaczyć deweloperom 30 dni od odbioru mieszkania na usunięcie wad uznanych. Propozycja zakłada jednak, że w przypadku niewywiązania się z tego terminu (z przyczyn obiektywnych), może on zostać dwukrotnie ponownie wyznaczony, pierwszy raz przez dewelopera, drugi przez konsumenta. Dopiero po tym czasie, gdy usterki nadal nie zostaną usunięte, nabywca będzie je mógł usunąć we własnym zakresie, a kosztami obciążyć dewelopera. Jeśli kupujący z uwagi na istotne wady zdecyduje się nie odbierać mieszkania, po bezskutecznym upływie wskazanych wyżej terminów będzie miał prawo nie tylko do samodzielnego ich usunięcia, ale również do odstąpienia od umowy zakupu.

Ocena wady ma być dokonana przez konsumenta, a po złożeniu stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w banku prowadzącym rachunek powierniczy, bank wypłaci mu zwrot całej wpłaconej do tej pory kwoty. Jeśli część tych wpłat została już przekazana deweloperowi, wówczas jej równowartość zostanie zwrócona nabywcy ze środków zgromadzonych na Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Samodzielna ocena wady przez konsumenta, a także wypłata środków gromadzonych na Funduszu przez wszystkich deweloperów w kraju, budzi kontrowersje w środowisku. Jest to bowiem wyjście zapewniające kupującym nieadekwatną ochronę, przy pokrzywdzeniu interesów deweloperów. Brak specjalistycznej wiedzy, a także często towarzyszące takim sytuacjom emocje, nie będą dobrym doradcą dla nabywców.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami konsument również ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wad nieruchomości, muszą to być jednak wady istotne, a ich ocena nie należy do kupującego. Przedtem jednak powinien żądać od dewelopera usunięcia wady, lub obniżenia ceny. Może również żądać wymiany na nieruchomość wolną od wad. Od umowy nie można odstąpić, jeśli wada jest nieistotna.

Tagi:

Dodaj komentarz