Ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Dodane dnia 24 Paź 2018 w kategorii Domy i mieszkania, Rynek nieruchomości, Wiadomości | 0 komentarzy

Rząd rozpocznie prace nad projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Ma ona stworzyć lepsze warunki i rozwiązania prawne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości mieszkalnych.

Projekt został przygotowany przez resort finansów, a jego celem jest zwiększenie udziału kapitału prywatnego i instytucjonalnego w dziedzinie wynajmu nieruchomości mieszkalnych. W jednym z załączników do projektu – w Ocenie Skutków Regulacji (OCR) podkreślano, że obecnie rynek nieruchomości na wynajem jest mocno rozproszony. Mały jest w nim udział podmiotów gospodarczych, a większość lokali na wynajem stanowi własność prywatnych inwestorów. Za taki stan rzeczy, jak wskazano w dokumencie, może odpowiadać brak właściwych regulacji podatkowych, które występują w innych krajach. Chodzi tu o spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust), które posiadają specjalny status podatkowy.

W OSR czytamy „Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, jak również pozwoli na zaangażowanie na tym rynku tych inwestorów detalicznych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani inwestycjami bezpośrednimi”.

Zgodnie z założeniami projektu wprowadzenie do obrotu prawnego tego typu spółek spowoduje rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Resort finansów zaproponował więc stworzenie polskiego odpowiednika na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej spółek REIT. Takie spółki inwestujące w nieruchomości nazywałyby się FINN – Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości. Działalność FINN opierać się będzie przede wszystkim na wynajmowaniu nieruchomości mieszkalnych.

Spółki te miałyby przyznany szczególny status podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Preferencje podatkowe przewidziano nie tylko dla spółek inwestujących w najem nieruchomości, ale również dla podmiotów od nich zależnych i inwestorów (akcjonariuszy).

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, istotną rozwiązań ujętych w projekcie jest stworzenie korzystnych podatkowo warunków do inwestowania. Polegałyby to na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto w planie jest wprowadzenie preferencyjnej 8,5% stawki podatku CIT od dochodów FINN z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych.

Podmioty zależne od spółek FINN miałyby korzystać z ulg w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu, a także ze zbycia nieruchomości, pod warunkiem, że w określonym czasie wypłacą na rzecz FINN dywidendę. W projekcie zaproponowano również zwolnienie z opodatkowania dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki FINN. Ulga obejmowałaby zarówno inwestorów prywatnych, będących płatnikami podatku PIT, jak i tych będących płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Tagi: ,

Dodaj komentarz