Tarcza antykryzysowa chroni nieruchomości dłużników

Dodane dnia 27 maja 2020 w kategorii Rynek nieruchomości, Wiadomości | 0 komentarzy

Tarcza antykryzysowa w trzeciej odsłonie chroni między innymi nieruchomości dłużników, zawiera bowiem punkt o chwilowym zakazie licytacji nieruchomości należących do dłużników. Nowelizacja ustawy przewiduje okres wstrzymania wszelkich licytacji aż do końca trwania epidemii oraz aż 90 dni po jej zakończeniu.

Wstrzymanie licytacji komorniczych jako jeden z elementów walki z lichwą

Walka z lichwą jest jednym z głównych punktów kolejnego pakietu wsparcia wprowadzonego przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej 3.0. Minister Sprawiedliwości jako jeden z inicjatorów tych zmian wprowadził dodatkowe ograniczenie, które wstrzyma możliwość licytacji nieruchomości dłużników, niebędących w stanie uregulować swoich zobowiązań w terminie. Dotychczas prawo nie definiowało w sposób jednoznaczny kwoty zadłużenia, która pozwalałaby wierzycielowi na wnioskowanie do komornika o przeprowadzenie licytacji nieruchomości będącej własnością dłużnika. Ów rodzaj egzekucji jest definitywnie zbyt czasochłonny i nieopłacalny, by móc pozyskiwać w ten sposób małe kwoty zadłużenia. Jednak samo Ministerstwo Sprawiedliwości już od jakiegoś czasu planowało stworzenie pewnych sztywnych zasad, podczas których wykonanie licytacji komorniczej nieruchomości staje się zasadne. Obecny nowelizacja ustawy zakłada stworzenie progu zadłużenia, powyżej którego licytacja byłaby realna.

Szczegóły zakazu licytacji nieruchomości dłużników

Wiele razy próbowano wprowadzić taką poprawkę, jednak dopiero teraz, w ramach kolejnego pakietu pomocowego dla osób poszkodowanych obecną sytuacją gospodarczą, artykuł 952 stwierdza, iż „Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w artykule 1, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania”. Jeżeli dłużnik posiada majątek w postaci nieruchomości wartej 100 tysięcy złotych, wierzyciel egzekwujący od niego minimum 5 tysięcy złotych może wystąpić o przeprowadzenie licytacji komorniczej. Przed przegłosowaniem tej nowelizacji wprowadzono dodatkowy zapis, zgodnie z którym w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie ma możliwości przeprowadzenia licytacji w okresie obowiązywania epidemii, zagrożenia epidemiologicznego, a także 90 dni po zakończeniu takiego stanu.

Wprowadzenie zmian częścią pakietu wsparcia

Jako element wsparcia osób, które posiadają problemy natury mieszkaniowej, już podczas poprzedniego pakietu tarczy antykryzysowej, zdecydowano się na zakaz przeprowadzenia eksmisji podczas trwania epidemii i zagrożenia epidemiologicznego. Obecnie jednak, wraz z nowelizacją ustawy, prawa dłużników zostały rozszerzone, co pozwala im na poczucie bezpieczeństwa w przypadku kłopotów finansowych. Warto podkreślić, iż powyższy artykuł dotyczy jedynie budynków mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe. Oznacza to, iż w przypadku nieruchomości przemysłowych, działek i innych nieruchomości niezamieszkałych, licytacje komornicze mogą być przeprowadzane na starych zasadach, bez względu na trwanie epidemii.

Tagi:

Dodaj komentarz