Szykują się zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości

Dodane dnia 18 Lis 2018 w kategorii Wiadomości | 0 komentarzy

pomiary geodezyjne

Ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości czekają zmiany, które mają wejść w życie jeszcze przed końcem roku. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło prace nad nowelizacją.

Celem zmian jest lepsza dostępność nieruchomości nie tylko dla spółek z udziałem samorządów. Zmienić mają się również przepisy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Resort chce, aby pozyskiwanie gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości było łatwiejsze. Grunty te gromadzone są, by następnie powstawały na nich budynki wielorodzinne, co stanowi jedno z założeń programu Mieszkanie Plus. Ministerstwo proponuje, aby KZN miał możliwość wnoszenia nieruchomości również do spółek, których udziałowcami są inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Nowelizacja ma wprowadzić również możliwość skorzystania z umowy o partnerstwie publiczno – prawnym, na podstawie której nieruchomości byłyby udostępniane. Jeśli zmiany wejdą w życie, powstaną również uproszczone zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z planem nowelizacja ma wejść w życie jeszcze przed końcem tego roku.

Celem wprowadzenia zmian jest stymulacja przekazywania gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości przez Agencje Mienia Wojskowego, spółki Skarbu Państwa, oraz instytuty badawcze. Ponadto w przypadku przekazania gruntu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i AMW, KZN wypłaci tym podmiotom 90 % uzyskanych z tego tytułu dochodów. Jak zaznacza Artur Soboń, wiceminister inwestycji „odpłatność za grunty ma obowiązywać zarówno w przypadku, gdy tereny przejęte sprzedamy na budownictwo mieszkaniowe, ale także w sytuacji, gdy KZN będzie udziałowcem wnoszącym aport do spółki celowej, która na przykład wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju Nieruchomości będzie realizowała inwestycję mieszkaniową.”

Zmienić ma się również tworzenie wykazów nieruchomości. Odtąd nie trzeba w nim będzie ujmować nieruchomości, które nie mogą zostać przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe z uwagi na swój charakter, czy funkcję. Rozszerzenie podmiotów, które będą mogły przekazywać grunty do zasobów KZN spowoduje natomiast, że będzie on mógł współpracować ze wszystkimi spółkami prawa handlowego. Artur Soboń podkreśla, że „potrzebujemy powiększenia dopuszczalnych sposobów gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu, przy zachowaniu możliwości kontroli i egzekwowania zobowiązań od podmiotów, którym nieruchomości zostaną udostępnione. Zaproponowane rozwiązania zachęcą inwestorów do budowania mieszkań, w tym tych o umiarkowanych cenach i czynszach”.

Jednocześnie zmiany zostaną wprowadzone również do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w zakresie zaświadczeń o przekształceniu. Obecnie samorządy mają na to rok, a od stycznia dokument ten będzie niezbędny przy sprzedaży mieszkania. Osoby, które będą chciały sprzedać mieszkanie po tym czasie, a które takiego zaświadczenia jeszcze nie będą miały mimo, iż przekształcenie nastąpiło, będą mogły wnioskować o wydanie zaświadczenia w przyspieszonym trybie. Wydanie nastąpi w ciągu 30 dni, nie będzie w nim wskazanej wartości nieruchomości. Jednak dokument ten będzie stanowił podstawę dla notariusza do sporządzenia aktu notarialnego – umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

Tagi:

Dodaj komentarz