Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – nowe przepisy

Dodane dnia 14 Wrz 2018 w kategorii Obrót nieruchomościami | 1 komentarz

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian, który ułatwi spadkobiercom, wdowcom i rozwodnikom sprzedaż mieszkania i pozwoli uniknąć przy tym obowiązku płacenia podatku.

Po wejściu zmian w życie wnuki nie będą musiały czekać 5 lat ze sprzedażą odziedziczonego po dziadkach mieszkania. Obecnie bowiem dopiero po tym czasie nie są oni zobowiązani do zapłaty podatku. Zgodnie z nowelizacją okres, po którym można sprzedawać odziedziczoną nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku miałby być liczony od daty nabycia nieruchomości lub jej wybudowania przez spadkodawców. Według obowiązujących przepisów termin ten liczony jest od dnia ich śmierci.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania przed upływem pięciu lat do daty śmierci spadkodawcy, zgodnie z obecnymi przepisami wiąże się z koniecznością zapłaty podatku w wysokości 19 %. Aby tego uniknąć, należy zaczekać ze sprzedażą 5 lat, przy czym termin pięcioletni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca zmarł. Nie ma przy tym znaczenia jak długo był on właścicielem tej nieruchomości.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, co zgodnie z zapowiedziami ma nastąpić w przyszłym roku, ułatwienie dotknie również wdowców i rozwodników. W tym wypadku okres pięcioletni będzie liczony od dnia nabycia mieszkania lub domu do majątku wspólnego. W przypadku spadkobierców natomiast, jeśli termin pięcioletni zwalniający z podatku będzie się liczył do dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, w większości przypadków będzie to oznaczać, że będą oni mogli sprzedać odziedziczoną nieruchomość od razu po jej nabyciu.

Jeśli natomiast otrzymany w spadku dom lub mieszkanie sprzedadzą przed upływem pięciu lat od nabycia ich lub wybudowania przez spadkodawcę, wówczas będą musieli wyliczyć dochód z transakcji i odprowadzić od niego 19 % podatek. Przy rozliczeniu możliwe będzie uwzględnienie wydatków na nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę i potraktowanie tego jako koszty. Będzie można do nich zaliczyć również ciężary spadkowe, np. spłacone długi spadkodawcy, albo zaspokojenie roszczenia o zachowek. Koszty te mogą ostatecznie obniżyć podstawę, od której naliczony zostanie podatek.
Zmiany zostały ujęte w projekcie nowelizacji ustawy o PIT, CIT, ordynacji podatkowej i innych ustaw.

Tagi: ,

Jeden komentarz

  1. Odziedziczyliśmy po wujku dom. Zgłaszamy, do skarbowego, że mamy dom wartości 200 tys. Płacimy podatek od spadku jak to po wujku. Czy po sprzedaży musimy płacić od tej samej nieruchomości kolejny podatek dochodowy?

Dodaj komentarz