Rząd chce wspomóc budownictwo mieszkaniowe

Dodane dnia 15 maja 2020 w kategorii Rynek nieruchomości, Wiadomości | 0 komentarzy

Impuls dla Gospodarki to nowy projekt, który ma przeciwdziałać skutkom epidemii koronawirusa. Jego ważną część stanowią zapisy dotyczące budownictwa społecznego i komunalnego. Pakiet pomocowy obejmuje zarówno rozwiązania skierowane bezpośrednio do najemców, jak i gmin.

Dopłaty do czynszu dla najemców i wakacje czynszowe

Jeszcze do końca tego roku na dopłaty dla najemców, którzy szczególnie ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa, państwo przeznaczyć ma ok. 400 mln złotych. Kryteriami do przyznania dodatkowych środków ma być powierzchnia mieszkania oraz dochody — aby otrzymać dodatek, należy wykazać, że spadły o minimum 25% w porównaniu do roku 2019. O dopłaty mogą starać się zarówno osoby wynajmujące lokal od gminy, jak i na rynku komercyjnym. W ramach pomocy przez pół roku otrzymywać można co miesiąc kwotę na pokrycie do 75 procent czynszu.

Innym rozwiązaniem, skierowanym do lokatorów wynajmujących mieszkania w TBS, są wakacje czynszowe. Oznacza to, że najemcy będą mogli zmienić istniejącą umowę na umowę najmu zawierającą rozliczenie partycypacji, czyli stopniowe rozliczanie wkładu własnego w czynszach. Dotychczas lokatorzy na odzyskanie wpłaconych pieniędzy musieli czekać do końca umowy najmu.

Dodatkowe wsparcie dla budownictwa komunalnego i społecznego

Rozwiązania skierowane bezpośrednio do lokatorów to niejedyne elementy pakietu pomocowego. Wsparcie skierowane jest głównie do gmin. Według Ministerstwa Rozwoju to właśnie budownictwo ma stać się branżą napędzającą gospodarkę w czasie kryzysu po epidemii koronawirusa. Z tego względu pakiet pomocowy skupia się na pobudzeniu gospodarki poprzez zwiększenie liczby niedrogich mieszkań na wynajem. To przede wszystkim zwiększenie grantów na budowę mieszkań w systemie TBS oraz budynków komunalnych. Nakłady na te pierwsze zwiększono do 35 procent, natomiast na mieszkania komunalne nawet do 50 procent kosztów inwestycji. Co ważne, środki będą mogły zostać wykorzystane już w czasie rozpoczęcia budowy, a nie będą jak dotychczas wypłacone dopiero po jej zakończeniu i poniesieniu kosztów przez gminę.

Aby zwiększyć dostępność mieszkań dla osób o niskich dochodach, przygotowano również dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na start”. Dzięki temu możliwość uzyskania lokalu na własność otrzymają również osoby bez zdolności czynszowej.

Polepszenie warunków mieszkaniowych

Środki skierowane zostaną również na modernizacje istniejących budynków i ośrodków, w celu polepszenia warunków mieszkaniowych. O finansowe wsparcie będą mogły wnioskować nie tylko organizacje pożytku publicznego, ale również organizacje pozarządowe. W ramach wsparcia z Funduszu Dopłat oferowane są dopłaty w wysokości 50% na remont mieszkań komunalnych. Premia remontowa w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na gruncie wpisanym do rejestru będzie wynosić do 60% kosztów renowacji. Podobnie jest w przypadku schronisk dla bezdomnych, noclegowni i ogrzewalnie. O premię remontową na budynki starsze niż 25 lat będą mogły starać się również towarzystwa budownictwa społecznego.

Tagi:

Dodaj komentarz