Prawna ochrona mieszkańców kamienic objętych roszczeniami

Dodane dnia 17 Gru 2018 w kategorii Wiadomości | 0 komentarzy

Posłowie partii rządzącej chcą stworzyć przepisy chroniące mieszkańców warszawskich kamienic objętych roszczeniami dekretowymi. W Sejmie rozpatrywany jest właśnie projekt ustawy.

Zgodnie z propozycją zmian w życie ma wejść przepis zakazujący zwrotu dekretowanych budynków razem z zamieszkującymi ich lokatorami. Zmiany muszą objąć ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę o komisji weryfikacyjnej, czyli ustawę o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

Zgodnie z projektem katalog przypadków, w których warszawskie władze mogą odmówić zwrotu dekretowanej nieruchomości ma zostać rozszerzony. Mowa to u nieruchomościach zajmowanych przez lokatorów. W obecnie obowiązujących przepisach zakazu zwrotu takich kamienic nie ma, chociaż ich faktyczny zwrot został zatrzymany wraz z wybuchem afery reprywatyzacyjnej.

Ochroną mają zostać objęte również osoby zajmujące budynki wyremontowane lub odbudowane po II wojnie światowej z publicznych środków. Dodatkowo stołeczne władze zyskają prawo do odmowy zwrotu nieruchomości, gdy osoba ją przejmująca nie będzie dysponowała środkami wystarczającymi na pokrycie kosztów jego remontu i utrzymania. Prawo odmowy zwrotu dotyczyć będzie również nieruchomości znajdujących się na terenach zielonych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także takich o szczególnym znaczeniu dla nauki.

W poselskim projekcie znalazł się również zapis, który zakłada, że osoby, które kamienicę lub inny budynek odzyskały na podstawie decyzji reprywatyzacyjnej, będą miały obowiązek wydać ją miastu, a miasto będzie musiało przejąć nieruchomość w zarząd. Obecnie procedura ta jest mocno wydłużona, ponieważ osoby, które mają budynki zwracać odwołują się do sądu administracyjnego.

Inną zmianą jaką chcą wprowadzić posłowie jest przyznanie komisji weryfikacyjnej dodatkowych kompetencji, mianowicie zyskanie prawa do usuwania błędów w swoich decyzjach. Oznacza to, że sądy stracą tym samym szansę na merytoryczną ocenę takich decyzji.

Tagi:

Dodaj komentarz