Opłaty administracyjne przy zakupie mieszkania

Dodane dnia 1 Mar 2019 w kategorii Porady | 0 komentarzy

Kupno mieszkania lub domu to jeden z większych wydatków, jakie w życiu ponosimy. Poza niemałą ceną nabycia, należy się liczyć z dodatkowymi kosztami i opłatami.

Trzeba być więc przygotowanym, że poza ceną podaną przez sprzedawcę, będziemy musieli wydać kilka tysięcy więcej. Istnieją pewne opłaty stałe dla każdej transakcji, a także różniące się między sobą w zależności od tego, czy mieszkanie kupujemy z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Do opłat obowiązkowych należy tzw. taksa notarialna. Ponadto wyliczyć należy tu jeszcze opłatę od wniosku o założenie księgi wieczystej (gdy nieruchomość jeszcze takiej księgi nie posiada), oraz za wpis hipoteki do księgi wieczystej. Dodatkowym kosztem będzie podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 % wartości kupionej nieruchomości.

Taksa notarialna jest wynagrodzeniem notariusza, które otrzymuje w związku ze sporządzeniem umowy sprzedaży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda umowa, na mocy której prawo własności nieruchomości przechodzi na inną osobę, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Inaczej umowa taka jest nieważna. Maksymalna wysokość taksy notarialnej określona jest w Rozporządzaniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku i zależy od wartości nabywanej nieruchomości. Do opłaty ustalonej przez notariusza doliczony będzie również podatek VAT. Konieczne będzie także opłacenie odpisu aktu notarialnego, czasem nawet w dwóch wersjach, jedna dla kupującego, druga dla banku udzielającego kredyt.

Założenie księgi wieczystej będzie natomiast konieczne w przypadku mieszkań kupowanych od dewelopera, a także czasem tych z rynku wtórnego, szczególnie jeśli będzie to mieszkanie starsze. Zdarza się bowiem, że nie wszystkie nieruchomości mają założoną księgę wieczystą, jednak aktualnie jest to wymóg przy sprzedaży. W księdze wieczystej znajdują się bowiem informacje nie tylko o samej nieruchomości, ale i jej właścicielu, a także o ciążącej na niej prawach osób trzecich, tj. o hipotece, czy służebnościach. Opłaty związane z księgą wieczystą wynoszą:

  • 60 zł – opłata za założenie księgi wieczystej,
  • 200zł – opłata za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej,
  • 200zł – opłata za wpisanie prawa własności.

Wysokość taksy notarialnej jest ustalana przez notariusza i nie może przekroczyć maksymalnej stawki określonej w Rozporządzeniu MS. Koszt ten można obniżyć szukając notariusza, który pobierze najniższą opłatę. Koszty założenia księgi wieczystej i wpisów do niej są jednak stałe i nieuniknione. Podobnie jak wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli kupujący korzystał z usług pośrednika nieruchomości, będzie musiał także zapłacić mu ustalone wcześniej wynagrodzenie. Nie można zapominać również o dodatkowych kosztach, jakie poniesie nabywca w związku z zaciągnięciem kredytu. Bank naliczy tu prowizję, czasem również dodatkowe ubezpieczenie i opłaty. Na szczęście koszty te są najczęściej doliczane do rat i nie trzeba dysponować gotówką, by je uregulować. Nie zmienia to jednak faktu, że razem z odsetkami, znacznie podniosą koszt samego kredytu, a tym samym zakupu nieruchomości.

Dodaj komentarz