Nieruchomości – słownik

Nieruchomości – słownik

Hipoteka

Dodane dnia 1 Sie 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Hipoteka jest słowem nieodłącznie związanym z nieruchomościami, bowiem jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, a także na innych, wybranych prawach. Ograniczone prawo rzeczowe zapewnia uprawnionemu jedynie ściśle określone uprawnienia względem danej rzeczy. Zadaniem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności następującej z danego stosunku prawnego (stosunek społeczny tetyczny, a więc zależność społeczna pomiędzy dwoma podmiotami prawa), na mocy którego dany wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, mając tym samym pierwszeństwo przed...

Czytaj dalej

Dziennik budowy

Dodane dnia 25 Lip 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, wymaganym przy prawie każdej budowie i rozbiórce. Zapisuje się w nim przebieg wszystkich robót budowlanych oraz zdarzeń, które wystąpiły w ich trakcie. Jego definicję znajdziemy w Prawie Budowlanym: „Art. 45. Dziennik budowy i tablica informacyjna Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym...

Czytaj dalej

Nieruchomość rolna

Dodane dnia 17 Lip 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Nieruchomość rolna

  Nieruchomość rolna jest nieruchomością gruntową, na której może być prowadzona działalność związana z rolnictwem (wytwórstwo), z produkcją zwierzęco-roślinną, sadownictwem, ogrodnictwem, a także z hodowlą ryb, czy pszczół. Taką też definicję znajdziemy w Kodeksie Cywilnym: „art. 461 Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.” Warto...

Czytaj dalej

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Dodane dnia 11 Lip 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 1 komentarz

Budynek mieszkalny jednorodzinny może być budynkiem: wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, atrialnej. Tego typu budynek służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowo, pod względem konstrukcyjnym, stanowi samodzielną całość. Prawo zezwala na wyodrębnienie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, lub też rozdzielenie budynku na dwa lokale – mieszkalny i użytkowy, którego powierzchnia nie wyniesie więcej niż 30% powierzchni całego budynku. Chcesz kupić dom? -> Sprawdź te oferty <- Nie ma wymogu, aby budynki jednorodzinne w...

Czytaj dalej

Księgi wieczyste

Dodane dnia 4 Lip 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Księga wieczysta jest publiczną ewidencją prowadzoną przez podmiot publiczny, w której zawarty jest stan prawny nieruchomości. Na podstawie ksiąg wieczystych możliwym jest ustalenie, kto może rozporządzać daną nieruchomością, kto jest jej właścicielem czy jakie ma do niej prawa. Jako, że księga wieczyste jest publicznym rejestrem, regulowana jest przez odrębne przepisy. W tym przypadku jest to ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 roku. Osobno regulowane są zasady prowadzenia ksiąg i zbiorów dokumentów, co opisane jest w Dzienniku Ustaw z 2001 roku,...

Czytaj dalej

Akt notarialny

Dodane dnia 26 Cze 2014 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Aktem notarialnym nazywamy dokument sporządzony na piśmie przez notariusza, czyli funkcjonariusza publicznego. Akt ten sporządzany jest w celu potwierdzenia, uwierzytelnienia lub zatwierdzenia danej czynności prawnej. Sporządzając akt notariusz również poświadcza, że pewne fakty miały miejsce i są zgodne z prawem. Są dwa przypadki, kiedy taki akt jest sporządzony – jeśli taka jest wola jednej lub obu stron, a także w przypadku, kiedy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W tym drugim przypadku, jeśli stosowny akt notarialny nie będzie sporządzony,...

Czytaj dalej
Strona 9 z 10« Pierwsza...678910