Jak przeprowadzić podział domu na mieszkania?

Dodane dnia 5 Lis 2018 w kategorii Porady | 0 komentarzy

Zakup domu, a następnie podzielenie go na mieszkania może być dobrym rozwiązałem inwestycyjnym, wiąże się bowiem z mniejszymi kosztami niż zakup dwóch niezależnych nieruchomości. Można go przeprowadzić na jeden z dwóch sposobów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z jednego domu można wydzielić maksymalnie dwa mieszkania. Podziału można dokonać wybierając metodę pionową lub poziomą. W pierwszym przypadku granica między dwoma mieszkaniami powstaje na pionowej ścianie, która musi przebiegać przez wszystkie kondygnacje, a także oddzielać części wspólne i działkę. Jeśli brak w domu ściany, która taką granicę mogłaby tworzyć, należy ją zbudować. W ten sposób w domu powstają bliźniacze mieszkania, a do każdego z nich przynależy działka. Czasem konieczne jest wykonanie dodatkowych prac budowlanych, polegających na wstawieniu wspomnianej już ściany działkowej, albo oddzieleniu instalacji, tak aby każde z mieszkań posiadało jej niezależną sieć.

Podział pionowy

Podziału pionowego dokonuje geodeta posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe. W tym celu przygotowuje on wstępy projekt, który następnie przekazuje do urzędu gminy celem zaopiniowania. Po zaakceptowaniu projektu geodeta sporządza plan właściwy, który również musi zostać przez gminę ostatecznie zatwierdzony. Posiadając już decyzję gminy należy we właściwym wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego złożyć wniosek o utworzenie dla nowopowstałych mieszkań ksiąg wieczystych.

Podział poziomy

Podział poziomy natomiast najczęściej polega na oddzieleniu poszczególnych kondygnacji budynku i stworzenie z nich oddzielnych mieszkań. Ważne przy tym, analogicznie zresztą jak przy podziale pionowym, że aby formalnie taki podział mógł być ważny i w jego wyniku powstały dwa niezależne mieszkania, każde z nich musi posiadać własną łazienkę i kuchnię. Zgodnie bowiem z definicją wynikającą z ustawy o własności lokali za samodzielny lokal uważa się izbę wydzieloną trwałymi ścianami lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (kuchnia, łazienka) służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Każde z mieszkań powinno więc posiadać własną kuchnię i łazienkę. Przy podziale poziomym zaświadczenie o wyodrębnieniu lokali wdaje starosta. Z takim dokumentem należy się udać do notariusza, który potwierdzi podział i wyodrębnienie samodzielnych lokali aktem notarialnym. Akt taki natomiast stanowi podstawę do złożenia wniosku o ustanowienie dla każdego z mieszkań nowej księgi wieczystej.

Rozwiązanie takie sprawdza się w mniejszych budynkach, albo w przypadku, gdy przeprowadzenie podziału pionowego nie jest możliwe z uwagi na warunki techniczne budynku. Jego wadą jest to, że podziałowi nie ulegają wówczas części wspólne budynku oraz działka. Będą one nadal przypisane do pierwotnej księgi wieczystej a właściciele wydzielonych mieszkań otrzymają udział we współwłasności. Oznacza to, że wszystkie decyzje dotyczące działki i części wspólnych, będą musieli podejmować razem.

Dodaj komentarz