Jak poprawić swój scoring kredytowy?

Dodane dnia 15 Mar 2019 w kategorii Porady | 0 komentarzy

Niski poziom stóp procentowych sprawia, że wiele osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu bankowego. Zanim bank zdecyduje się pożyczyć wnioskodawcy jakiekolwiek pieniądze, najpierw musi sprawdzić jego wiarygodność finansową. Dokonuje tego na postawie tzw. scoringu, czyli matematycznego modelu punktowego pokazującego, w jakim stopniu dana osoba będzie miała problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań.

Czym jest scoring bankowy?

Ocena wiarygodności klienta zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego dokonywana jest w oparciu o scoring dostępny w Biurze Informacji Kredytowej. W ramach oceny BIK przyznaje się od jednej do pięciu gwiazdek lub od 192 do 631 punktów. Pomimo tego, że banki podczas weryfikacji klienta muszą uwzględniać raport BIK, ostatecznej oceny dokonują samodzielnie, na podstawie własnych modeli scoringowych. Może więc zdarzyć się, że wnioskodawca w jednym banku otrzyma odmowę, w drugim natomiast jego wniosek kredytowy zostanie zaakceptowany.

Terminowość spłaty rat i jej wpływ na scoring

Największy wpływ na scoring ma terminowość spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od tego czynnika uzależnione jest blisko 80 procent oceny końcowej. Jeżeli klient miał niewielkie opóźnienia w spłacaniu rat kredytu, jego ocena końcowa zostanie obniżona nieznacznie. Jeśli jednak konsument notorycznie przekracza ustalone terminy spłaty, musi liczyć się z niskim scoringiem i odrzuceniem wniosku kredytowego. Należy pamiętać, że podczas dokonywania oceny najbardziej istotny jest ostatni rok. Jeżeli opóźnienia wystąpiły wcześniej, można liczyć na większą liczbę punktów. W związku z tym, że terminowość spłaty zobowiązań ma największy wpływ na ocenę końcową, należy zadbać o brak jakichkolwiek opóźnień, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie można liczyć na dużą liczbę punktów w innych kategoriach.

Aktywność kredytowa i jej znaczenie

Drugą pod względem wagi kategorią braną pod uwagę podczas tworzenia scoringu jest aktywność kredytowa klienta. Dla banku najbardziej wiarygodny jest ten konsument, który ma bogatą historię wcześniej zaciągniętych i terminowo spłaconych zobowiązań. Zobowiązaniami tymi mogą być zarówno inne kredyty, jak i przykładowo raty za zakup różnego rodzaju sprzętów. W związku z tym, że ślady po wcześniej zaciągniętych zobowiązaniach znikają z chwilą ich spłaty, warto pamiętać o tym, by podczas zaciągania jakiegokolwiek kredytu wyrazić zgodę na przechowywanie danych w BIK. Dzięki temu zostaną one w bazie na stałe i trwale wpływać będą na poprawę oceny punktowej.

Inne dane wpływające na scoring?

Poza danymi z BIK, banki podczas weryfikacji klienta biorą pod uwagę również szereg innych danych. Wpływ na ocenę końcową mają więc m.in. dane demograficzne, takie jak: wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, wykształcenie, zawód, czy też miejsce zamieszkania. Banki w swych modelach scoringowych analizują również to, czy osoba wnioskująca o kredyt ma własny samochód, czy ma rachunek bankowy, kartę płatniczą oraz inne produkty, takie jak ubezpieczenia. Wszystkie te informacje w większym lub mniejszym stopniu wpływają na ocenę wiarygodności i ryzyko kredytowe. Żeby poprawić swój scoring warto więc zadbać o dobre wykształcenie, stałą pracę oraz uregulowane życie prywatne. Dzięki takiemu podejściu łatwiej uzyskać pozytywną ocenę i uzyskać zgodę na kredyt.

Tagi:

Dodaj komentarz