Co wpływa na scoring w BIK-u?

Dodane dnia 5 Mar 2019 w kategorii Porady | 0 komentarzy

kredyt hipoteczny

BIK to szeroka baza informacji o charakterze zarówno pozytywnym jak i niekorzystnym dla osób zaciągających nowe zobowiązania płatnicze i tworzących swój rzetelny oraz wiarygodny wizerunek w oczach banków czy innych instytucji. Budowanie pozytywnej historii kredytowej jest uzależnione od terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Jedną z form oceny wiarygodności w BIK jest bowiem scoring, czyli punktowa ocena. Warto na bieżąco sprawdzać swoje zobowiązania i scoring w BIK, szczególnie w momencie starania się o zaciągnięcie nowego zobowiązania, aby uniknąć zbędnych kosztów i odpowiednio wcześniej reagować na ewentualne czynniki obniżające ocenę BIK.

Jakie czynniki wpływają na ocenę BIK?

Raport kredytowy, który stanowi podstawę naliczania oceny przez BIK zawiera następujące informacje:

 • o sposobie spłacania zobowiązań
 • o poręczanych kredytach
 • o liczbie posiadanych kredytów
 • o kredytach posiadanych w przeszłości
 • o częstotliwości ubiegania się o udzielenie kredytów
 • o stopniu wykorzystywania limitów kredytowych.

 

Wśród powyższych informacji największe znaczenie ma jakość spłacania kredytów, głównie terminowość ich spłacania, która wpływa w 76% na ocenę punktową. Na drugim miejscu znajduje się aktywność kredytowa, czyli liczba spłaconych i aktualnie spłacanych kredytów. Jej znaczenie ocenia się na 11%, a poziom wykorzystania limitów kredytowych na 8%. Najmniejsze znaczenie ma częstotliwość ubiegania się o nowe kredyty – 5%.

Kiedy BIK zaczyna naliczanie scoringu?

Ocena punktowa BIK jest naliczana, gdy osoba, której dotyczy scoring:

 • posiada co najmniej jeden kredyt
 • nie posiada problemów ze spłatą kredytów
 • nie poręcza kredytu mającego zaległości w spłacie.

 

Aby poznać swoją ocenę w BIK należy wykupić odpowiedni Raport. Znajomość powyższych kryteriów pomoże określić szanse na uzyskanie oceny w BIK i tym samym uzyskanie informacji o własnej wiarygodności.

 

Zależność między punktami a wiarygodnością kredytową

Ocena punktowa BIK to przedział między wartościami 192 a 631. W zależności od uzyskanej punktacji wyróżnia się kilka interpretacji osiąganych wyników.

Osoby o ocenie od 400 do 499 to przeciętni kredytobiorcy, znajdujący się poniżej średniego scoringu Polaków. Mają oni tylko częściowe szanse na uzyskanie kredytu, ponieważ banki mogą uznawać ich za niewystarczająco wiarygodnych.

Klienci osiągający punktację od 500-549 plasują się w okolicach średniego scoringu, dzięki temu są oceniani przez banki jako rzetelni kredytobiorcy.

Najwyżej punktowani, o scoringu powyżej 550 są dla banków najbardziej wiarygodni.

Kiedy bank pobiera scoring BIK?

Banki korzystają ze scoringu BIK w następujących sytuacjach:

 • kiedy potencjalny klient ubiega się o kredyt, aby ocenić ryzyko kredytowe, wówczas scoring wpływa na decyzję o jego udzieleniu
 • w trakcie posiadania kredytu, do monitorowania ryzyka
 • dla informowania klientów banku o ofertach kredytowych – na podstawie scoringu przygotowuje się dopasowaną propozycję.

 

Czy można wpływać na swój scoring?

Aby osiągnąć jak najwyższą ocenę punktową ważne jest terminowe spłacanie zobowiązań, umiarkowane wykorzystywanie limitów kredytowych i jak najmniejsza liczba wniosków o udzielenie kredytów, która kończy się decyzją odmowną. Im więcej kredytów z pozytywną historią odnotuje się na koncie, tym większa wiarygodność i potwierdzenie rzetelności w oczach instytucji finansowej. Ma to bowiem wpływ na ocenę ryzyka kredytowego i buduje pozytywny wizerunek kredytobiorcy. Muszą być to jednak zobowiązania rozsądnie rozłożone w czasie, aby nie było ich zbyt wiele na raz.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz